Hi ha topònims que tot d'una fan volar la imaginació cap a la possible història que els va originar. El camí de ses Bones Dones de Manacor podria ser un exemple. Un altre d'aquests noms és el torrent des Mal Companyó de Calvià.

Rep aquest nom un tram del torrent de Galatzó que neix a la possessió homònima i que desemboca a Santa Ponça. La cita més antiga que coneixem del nom és la de Rosselló Vaquer -sempre Rosselló Vaquer-.

En un document del 13 de febrer de 1510 es relacionen les confrontes del rafal Malero i del rafal Burguet. El primer confrontava amb l'església de Calvià, l'alqueria Mafares [Mofarès] de Pere Brondo i la via pública que va a la vila d'Andratx. El segon confrontava amb el rafal Burguet, el torrent del Rafal Basset [actual torrent de Son Boronat], el rafal Serra i el torrent dit Mal Companyó.

El torrent des Mal Companyó és un d'aquests rars noms que no apareixen a cap cartografia antiga o moderna però que sí ha estat recollit pel NOTIB com a topònim viu. Estarien a l'origen del nom possibles desavenències entre els treballadors d'una finca o una referència a un soldat ras -un companyó- ?.

Segurament mai ho sabrem.NOTA 1: El camí número 6 del Catàleg de camins de Calvià és el camí del torrent de Galatzó. Comença a l'oblidat pont de la carretera Ma-1031 Calvià - es Capdellà  i acaba a la carretera es Capdellà - Puigpunyent Ma-1032 a prop de l'anomenat i abandonat pou des Torrent. La proximitat del torrent ha permès la conservació d'aquest camí de ferradura públic que comunicava amb el nucli de Galilea a través de la possessió de Son Martí.


NOTA 2: l'IDEIB recull els següents noms per als diferents trams del torrent. Torrent de ses Llaneres (?), torrent de na Corba, torrent de Galatzó, torrent de Son Pillo, torrent de Santa Ponça. De la relació anterior dubtam del primer nom i hi afegiríem el torrent des Pinotells de la part alta de Galatzó.

 

Pont sobre el torrent des Mal Companyó

Torrent des Mal Companyó

Pou des Torrent