Brucs i xiprells estan poc representats a la toponímia de Mallorca. Referint-se a la primera planta tenim la coma des Bruc i l'esquena des Bruc a Son Puça (Artà) i el comellar des Bruc a la comuna de Bunyola (Santa Maria). Segons Enric Moreu Rey hi hauríem d'afegir el col·lectiu es Burgar que trobam a Escorca i a Mortitx.

Pel que fa a la segona planta tenim la canal des Xiprells a Andratx i es Xiprellar, nom d'unes garrigues confrontants amb s'Arissal (Sencelles) i documentades al 1517. A Son Servera els terrenys propers al cementeri es denominen amb una variant del nom: es Xipells. Són quatre els molins des Xipells: el molí d'en Barral, el molí d'en Bua, el molí d'en Lau i el molí d'en Saco.

Malgrat el seu estat precari encara configuren un perfil característic d'aquesta vila del llevant.


NOTA: al mateix Son Servera, per la zona denominada el prat Aiguer, trobam es Burcar però pel tipus de terreny el nom no sembla fer referència a la planta.

 

Molí d'en Lau i molí d'en Bua, dos dels molins des Xipells