Hi ha algunes torres costaneres que han desaparegut completament, sense que quedi ni tan sols cap filada de la seva base com a record. És el cas de la de sa Pòpia, substituïda per un far a sa Dragonera, les del coll des Cingle i del coll de s'Illa a Sóller o la de la cala Sant Vicent. Les restes de la torre Cega desaparegueren amb la nova casa feta per Joan March.

Una de les torres desaparegudes és la que es localitzava a la Colònia de Sant Jordi (ses Salines), anomenada en el seu temps la torre del Port de Campos, ja que era aquesta vila l'encarregada del seu manteniment. Així la va descriure Joan Binimelis a la seva Història (1595):

"A l'entrada del Port, a la part esquerra, s'ha edificat una torre de guarda; paga la vila de Campos a dos guardes contínues 60 lliures, la qual pren el foc de la torre del cap de les Salines, y dona'l a l'Estelella, i té compte amb el marinatge que fa la illa de Cabrera amb sos focs".

Josep Segura i Salado al programa de festes de la Mare de Déu d'Agost de Campos (1981) en donà algunes notes com la que al 1583 ja hi havia un torrer, Bernat Xamena, i que al 1596 es construí una caseta al costat de la torre. Al segle XVIII aquesta caseta esdevingué un quarter amb cinc soldats pertanyents al regiment de Dragons. El 24 de juliol de 1754 els corsaris atacaren el port i se'n dugueren un llaüt. Els darrers torrers (1823-1828) foren Lluc Alou i Rafel Ginard.

La torre fou abandonada l'any 1867, servint desde llavors com a base d'un vèrtex geodèsic instal·lat el mateix any. Poc després l'Arxiduc la descriu com una torre de 10 m d'altura per 4,2 m de diàmetre amb un parapet de de quasi quatre pams de gruixa amb espitlleres. Tenia una volta i una terrassa superior en mal estat; al costat encara es conservava la caseta de 1596.

Segons Jaume Lladó Ferragut la construcció defensiva era similar a la torre de sa Ràpita i fou tomada a principis del segle XX per tal d'aprofitar el ferro del canó i els cantons de marès per a la construcció d'una casa.

Com a darrer testimoni de la torre del Port de Campos quedà durant un temps una pedra dreta que hi havia a una plaça, segons contaren diversos informants a Cosme Aguiló quan recollia la toponímia de Santanyí i ses Salines. La pedra es rebaixà i finalment es llevà.

El record s'ha reduït ara al nom d'aquesta plaça, la plaça de sa Torre. No lluny de l'indret una casa s'anomena Cas Torrer.

 

Plaça de sa Torre (Colònia de Sant Jordi)

La torre del Port de Campos era similar a la torre de Son Durí (sa Ràpita)