El temps semblava haver-se congelat a es Jonquet. Una passejada per aquesta barriada de cases baixes emblanquinades i molins fariners et transportava a una Palma del passat, que ja apareix representada a les primeres cartografies de la ciutat, com la del prevere i matemàtic Antoni Garau de 1644. Aquesta agrupació de cases de fora murada, aferrades al camí que de la porta de Santa Catalina es dirigia a Andratx (actual carrer Sant Magí) i amb un enllaç amb el camí de Puigpunyent (actual carrer Verja) era habitada per gent humil, molts d'ells dedicats a la pesca, que cercaren aquí allotjaments més econòmics ja que estaven exempts del pagament d'alguns imposts que gravaven les cases situades dintre de les murades.

El barri però no fou aliè als canvis introduits per l'arribada del turisme. Aquí s'instal.laren famosos locals d'oci nocturn com el Molino, Jack el Negro o Abraxas, que aprofitaren -com abans els molins aprofitaven el vent -  els avantatges que oferia la  localització sobre l'inestable talús de vorera mar situat al centre de la badia. Amb el temps aquests locals també declinaren.

Ara el rellotge s'ha posat en marxa de nou. Una promoció d'habitatges de luxe amb la corresponent dotació de  tendes i aparcaments és a punt de construir-se. Com passa habitualment les mobilitzacions en contra del projecte arriben tard, quan s'han penjat els cartells anunciant la venda d'habitatges  o quan s'alcen les grues. Això significa que ja s'han superat les complexes tramitacions urbanístiques i que han estat consolidats tots els drets per part de la propietat, i és molt més difícil - i amb tota seguretat molt més car-  conseguir l'aturada del projecte.

En el cas que ens ocupa, un solar amb vistes immillorables, a primera línia del Passeig Marítim i a escassos dos cents metres del Reial Club Nàutic de Palma,  el que realment ens sorprèn és que la promoció hagi tardat tants d'anys en posar-se en marxa.

Fa temps que no creix el jonc, per aquesta ribera.

 

Mapa d'Antoni Garau -detall des Jonquet-

Mapa de la Ciutat de Mallorca d'Antoni Garau (1644). Detall des Jonquet

Molins del Jonquet

Molins del Jonquet

Molins del Jonquet

 

 

Molins de Ponent

Molins de Ponent. Gravat de l'Arxiduc Lluís Salvador. Die Balearen