Episodis anticlericals, vandalisme, robatoris, llamps o col·lisions de vehicles expliquen perquè moltes de les creus de terme han desapareixent al llarg de la història o han estat renovades total o parcialment.

Sabem per exemple que als anys vint del segle XX no quedava cap creu dempeus al terme municipal d'Artà. Exposava la situació el prevere Llorenç Lliteras a un article de la revista Llevant (15 de febrer de 1921) titulat Aont sos les Creus d'Artà ? En ell es queixava de la desaparició de totes les creus antigues del terme citant les següents:

La creu de la costa de la Parròquia, citada al 1588 en la visita pastoral feta pel bisbe Vich i Manrique.

La creu Vella, situada al costat del camí de Capdepera i recordada en el nom de les possessions properes de sa Creu Vella de Dalt i sa Creu Vella de Baix.

La creu del pou d'Avall, a la sortida del poble pel camí de Son Servera.

La creu Nova situada al camí des Olors, citada a un document de 1776.

La creu de na Bernada, nom derivat de la finca on es trobava. Era de fusta i estava situada a la bifurcació dels camins de sa Torre i de Son Servera.

La queixa del prevere va tenir efecte perquè al 1923 es construí de nou la creu de na Bernada i al 1939 es reconstruí la creu Nova. A la base de la creu trobam inscrit l'any de construcció així com l'escut de la família Font des Olors que degué sufragar total o parcialment l'obra. També es pot llegir el següent lema: Protege Domine Plebem Tuam Per Signum Sanctae Crucis. (Per la senyal de la santa creu senyor protegeix al teu poble).

NOTA 1: La creu Nova, també dita creu del camí des Olors, és encara més nova perquè al 1989 fou destruïda per un llamp. Però la més moderna de les creus artanenques és la situada al creuer de les carreteres de la Colònia de Sant Pere i de Betlem construïda segons el Catàleg municipal l'any 1970. Caigué al 2001 i fou reposada al 2002. Novament destruïda al 2005 la seva reconstrucció es dilatà fins al 2015.

NOTA 2: al cim de l'Aneto (3.403 m) hi ha una creu metàl·lica que fou instal·lada al 1951 pel Centre Excursionista de Catalunya. Als braços de la creu podem llegir el mateix lema que trobam a la creu Nova d'Artà.

 

Creu Nova (Artà)

Creu de l'Aneto. Foto: Tomàs Mut.