Es Negret de sa Coma

És un negret que guarda un munt d'or i només surt es dissabte de Pasqua quan toquen Glòria.

Per agafar es tresor hi han d'anar amb un ciri beneït encès amb es foc nou.

Per prender-li es tresor li han de prendre amb sa boca i amb una besada un anell d'or que té a sa boca.

Si li prenen s'anell ell cau mort i es que li ha pres se'n du es tresor.

Dintre de l'extensíssima obra que l'Arxiduc Lluís Salvador dedicà a les Balears hi ha un aplec d'una cinquentena de Rondalles de Mallorca, publicades al 1895, entre les quals s'inclou aquest curt relat. Anys més tard també formaria part del recull de Rondalles Mallorquines de mossèn Antoni Maria Alcover (Tom XXIV).

A l'època actual, amb l'Internet, el GPS, el mòbil i altra parafernàlia tecnològica s'ha esvaït bona part de l'aura de misteri que envoltava els llocs on segons el poble havien succeït aquests fets fantasiosos. El que no s'ha perdut encara, sortadament, és la bellesa de molts d'aquests indrets, com ens ho confirma una visita a sa cova des Negret, on segons els sollerics habitava l'esser fantàstic del conte.

 

Cova des Negret

Cova des Negret (Sóller)
Entorn de la cova des Negret

Entorn de sa cova des Negret