Hi ha topònims transparents que ens informen del que podem trobar una vegada arribats al lloc referenciat. Un d'aquests noms és el de la cova de ses Dues Boques on lògicament esperam una cavitat amb dues entrades.

Coneixem a Mallorca quatre coves amb aquest nom. La primera es troba a Palma i també és dita cova des Morabatí. La segona es troba a Son Moragues (Valldemossa), als penyals que dominen l'antic pas d'en Mamai (Marrai ?) que puja entre sa Talaia Vella i na Torta cap al pla des Pouet i es Teix. Durant anys ha estat una excursió molt popular desde que fou descrita per Emilio Alonso.

La tercera cova la trobam ben oculta entra l'espessa vegetació de la Comuna de Bunyola i a prop de la cova d'en Sion. Freqüentada desde la prehistòria fins a la guerra civil període en el qual serví d'amagatall per a una família, segons informació proporcionada per Llorenç Riera Colom (a) Porro.

La darrera cova de ses Dues Boques es localitza a es Castell (Binibona, Selva) a prop del lloc anomenat Carena des Ferro o Tallaferro. Es caracteritza per presentar una paret de pedra seca que tanca una de les dues obertures i per l'estret pas a l'interior que han anat deixant les pedres que cauen dels penyals superiors.  També de difícil localització fou escenari d'un retir budista com evidenciava l'estampa que trobàrem a l'entrada i les restes que deixà el modern anacoreta.

En relació a aquesta cova podem dir que erraren els arqueòlegs que elaboraren la fitxa corresponent del catàleg de patrimoni de Selva (Fitxa JA-45/29) i associaren el nom a una cova diferent situada 800 m al sud-oest, que resultà finalment la catalogada i que probablement és la cova des Porcells o cova des Porcs.

Ho deim per un motiu ben senzill i enllaçam amb el començament. No potser la cova de ses Dues Boques una cova que no té dues entrades.NOTA 1: L'historiador valldemossí Joan Muntaner Bujosa esmentant les confrontes de Son Moragues a l'any 1340 cita entre d'altres "la alcharia dita la Torre ço es desde Son Gallart per bax dels paynals fins en lo torrent del pas den mamay qui abaxa de la Montayña". El pas de Mamai apareix cartografiat al Mapa de part de l'illa de Mallorca de l'any 1594 que ja comentàrem aquí.

NOTA 2: Llegim a llibre Caimari. Apuns històrics i geogràfics d'Antoni Ordinas que Tallaferro s'originà en una explotació minera que funcionà a principis del segle XIX. S'esmenten exportacions de ferro a Barcelona i la seva relació amb Paul Bouvy i amb la fundició catalana que s'establí a sa Costera.

NOTA 3: A Calvià i Pollença trobam l'avenc de ses Dues Boques. Alaró, Escorca i Felanitx superen l'aposta amb una cova de ses Tres Boques a cada municipi.

NOTA 4: Agraïm a José Antonio Encinas que ens mostràs la cova selvatgina i a Bernat Jaume la fotografia de la cova valldemossina.

 

Cova de ses Dues Boques (Son Moragues, Valldemossa). Foto: Bernat Jaume

Cova de ses Dues Boques (Comuna de Bunyola)

Cova de ses Dues Boques (Binibona, Selva)