Les metàfores emprades per designar les formes del relleu també inclouen la semblança amb els animals. Una de les més evidents és la referida a la tortuga. L'aparició d'aquest nom ens pot fer sospitar en la presència al terreny d'una convexitat característica, que la distingeix del contorn. La trobam per exemple als sementers de ses Algorfes (Calvià).

Altres indrets de l'illa on trobam sa Tortuga són: s'Heretat (Capdepera), Son Mas (Felanitx), Bellver (Manacor), Son Coll (Algaida) i Solanda (Sant Joan). Als anteriors podriem afegir "exemplars" que trobam a mapes i documents antics: el mapa del cardenal Despuig n'afegeix una a Santa Margalida i els estims, precursors del cadastre actual, de 1732 en consignen una a sa Cabaneta.

Però com a la toponímia i a la resta de les ciències socials no hi ha regles universals podem constatar com el nom no apareix als voltants de la tortuga orogràfica més perfecta de Mallorca, formada pel puig de Son Orlandis i sa penya des Corb, cós i cap de l'animal respectivament.

De la resta d'animals que donen nom als llocs el més original és un mamífer marí que s'ha allunyat prou del seu medi natural: sa Balena emergeix  a un sementer de la possessió llorencina des Pou Colomer.

 

sa Tortuga (Son Orlandis)

Puig de Son Orlandis i penya des Corb (Andratx)

sa Tortuga (ses Algorfes)

sa Tortuga (ses Algorfes)

Tortuga