És ben coneguda l'etimologia popular que relaciona el nom de Bendinat amb la frase "bé hem dinat" que suposadament pronuncià el Rei en Jaume després d'una austera menjada que tengué lloc en aquests paratges durant l'expedició per a la conquesta de Madina Mayurqa al 1229.

Realment segons el Llibre dels Feits el que tengué lloc quan s'acostaven a la serra de Portopí fou un sopar (en haver menjat, hom es posà a mirar les estrelles al cel) i l'etimologia segurament s'ha de cercar a la llengua àrab, dintre de la sèrie d'antropotopònims que comencen pel determinatiu Ben o Beni que significa fill de.

Per acostar-se a la ciutat l'expedició reial es movia per l'anomenat camí dels Reis, un camí que era emprat per a conduir els ramats de les possessions de Santa Ponça, sa Porrassa o Bendinat cap a les pastures d'estiu de la serra de Tramuntana. Deixades enrera les cases de Bendinat continuava pel coll de sa Barrera, partió entre Calvià i Palma, seguia per Gènova i Son Berga i passava per la Real, lloc on acamparen les tropes. Al Llibre dels Fets es narren els sentiments que generà la primera  visió de la ciutat: I ens n’anàrem a poc a poc fins a la serra de Portopí, i veiérem Mallorca, i ens semblà la vila més bella que mai haguéssim vist, jo i aquells qui amb nós eren.

Per commemorar el pas del rei en Jaume per les terres de Bendinat i amb motiu de complir-se el setè centenari  de la seva mort un altre rei, Juan Carlos I, inaugurà a l'any 1976 un monument, potser el més desconegut dels dedicats a la memòria del rei legendari. El més desconegut i sens dubte el més abandonat ja que la construcció de l'autopista de Palmanova, el comdemnà a una posició marginal i a la degradació absoluta que pateix avui. L'obra també féu desaparèixer un bon tram del camí dels Reis i els grans safarejos que abastien les cases.

Probablement si el Rei en Jaume passàs ara per aquest indret pronunciaria una frase diferent: Bé heu destroçat Mallorca !

 

El Rei en Jaume a Bendinat

Monument dedicat al Rei en Jaume a Bendinat

Autopista de Palmanova

Autopista de Palmanova al coll de sa Barrera, antic camí dels Reis

Castell de Bendinat

Castell de Bendinat