Es Gall d'Alconàsser és una bona mostra de què les etimologies dels noms de lloc poden ser senzilles o complicades, en funció de l'autor que elabora la hipòtesi. "Penya de s'Ermita" és la interpretació que ens ofereix Álvaro Galmés de Fuentes del nostre topònim. L'autor accepta que  Alconàsser es deriva de la paraula àrab al-kanisa, que significa l'església. Ja el  DCVB d'Alcover-Moll proposava com origen el diminutiu al-kunaisa, l'esglesieta.

Per la seva banda opina que el gall no es refereix a cap animal si no que en realitat amaga una paraula celta kal(l)iu, que significa pedra i que ha originat altres noms mallorquins com es Gallicant (a Campos) o Calicant (a Petra i a Sant Llorenç), amb combinació amb una altra paraula celta kantu, que també significa pedra.

En canvi a la Gran Enciclopèdia de Mallorca Mascaró afirma que l'escull pren aquest nom per la seva forma que recorda la figura d'un gall de brega.

Cap on ens decantam ? Per començar cal dir que no és gens inversemblant l'existència d'una ermita en aquest paratge. De fet no molt lluny, enfilada pels penyals de les serres de Muleta , trobam les restes de l'ermita de na Catanya, que deu el seu nom al pare Bartomeu Catany, religiós franciscà que morí al 1462. Potser na Catanya continuàs una tradició eremítica anterior.

La visita a l'escull solleric és obligada i confirma la semblança amb la figura d'un gall. Potser per tant que el nom, que ja apareix al mapa del cardenal Despuig de 1784, només sigui una metàfora.

En el cas concret d'aquesta roca,  sense poder fer cap afirmació contundent, només ens queda aplicar dues regles bàsiques: en principi les explicacions senzilles són preferibles a les complicades. I no es pot generalitzar.

 

Gall d'Alconàsser

Gall d'Alconàsser

Alconàsser

Alconàsser