Eremos és una paraula grega que significa desert, lloc deshabitat. Del grec passà al llatí amb la forma eremus de la qual sorgeix la nostra paraula ermita.

A Mallorca els anacoretes es posaren ben prest a cercar llocs apartats, on sentir de manera més intensa la presència de Déu. Habitaren coves, bastiren senzilles construccions al més profund dels alzinars i al capcurucull d'un bon nombre de muntanyes i turons de l'illa, tot per estar més a prop del cel.

Els que arribaren més lluny en la recerca de paratges desolats posaren els seus ulls en un estret cingle encaixat entre el coster de la serra i l'infinit horitzó de la mar, un lloc ideal per donar l'esquena a la vida terrenal.

Un lloc del que podríem dir, amb versos de Costa i Llobera, que es troba suspès entre cel i terra, sobre l'abisme del mar .

Aquí, a prop d'un fontinyol i just al caire d'un imponent penya-segat construiren l'anomenada Cel.la Vella de Ternelles. La documentació medieval registra la presència d'ermitans en aquest indret en al manco dues ocasions. Pel primer i sorprenent document, de 1382, sabem que la pau i la  quietud contemplativa foren trencades per un robatori, comès per un esclau de l'amo de l'alqueria del castell del Rei, el lloc habitat més proper.

Pel segon document constatam que les condicions de vida al cingle del Castell eran massa dures fins i tot pels estàndards dels ermitans de començaments  del segle XV. Amb data de 15 de maig de 1405 l'ermità Joan Biscaí, aconsegueix l'ajuda sol.licitada a la vila de Pollença per construir la Cel.la Nova dins la vall de Ternelles, en un entorn incomparablament més amable que l'anterior ubicació.

Recollí aquestes notícies Mateu Rotger i Capllonch en la seva Historia de Pollensa (1898) on també descriu el que quedava de la vella ermita en el seu temps: un tancat de paret seca, les restes d'un aljub i abundants teules esmicolades. Per la seva banda el citat Miquel Costa i Llobera, coetani de Rotger, traçà una descripció poètica de l'indret a la narració Castell del Rei, inclosa a la seva obra De l'agre de la terra.

Del poc que sabem de la Cel.la Vella la qüestió que més ens intriga és la següent: què se pot robar d'un ermitatge medieval isolat dalt dels penyals els ocupants del qual han fet vot de pobresa ?

 

Cel.la Vella de Ternelles

Penya-segats on es bastí la Cel.la Vella de Ternelles