Presentació

 

Aquest portal s'obrí al setembre de 2007 per tal de donar entrada a la web als noms de lloc de l'illa de Mallorca, amb l'objectiu primer de contribuïr a la seva difusió i a la seva correcta localització geogràfica.

Vol constituir també un reconeixement a totes aquelles persones que s'han dedicat i es dediquen a recollir els topònims a partir de les fonts orals evitant així la seva pèrdua. Entre aquestes persones cal destacar la tasca de Josep Mascaró Pasarius el qual l'any 1958 publicà el seu monumental Mapa General de Mallorca (en la imatge), en el qual se situen prop de catorze mil topònims.

En aquest portal hi trobareu un recull de reflexions suggerides per un lloc o per un nom. La temàtica és variada, encara que amb un predomini dels aspectes relacionats amb la història, el patrimoni i la cultura popular de Mallorca. El nucli anterior es complementa amb una bibliografia sobre toponímia mallorquina no exhaustiva i un breu recull d'enllaços recomanats.

El portal toponimiamallorca.net fou reconegut amb el Premi BalearWeb 2008 de la categoria Art i Cultura, la més disputada de totes, amb una participació de trenta planes web.

En el seu moment es feren ressò del cinquè aniversari del llançament del portal el Diario de Mallorca mitjançant la publicació de la següent entrevista i el canal autonòmic de televisió IB3 mitjançant l'emissió, en el minut 56.30, de la següent notícia.

La major satisfacció però la constitueixen les visites rebudes i les aportacions fetes per diferents persones que han enriquit el portal ja sigui corregint errades, fent suggeriments o aportant nous topònims. A tots ells el meu agraïment.

 


Mapa General de Mallorca - J. Mascaró Pasarius (1958)

Bibliografia

 

Vet aquí un parell de llibres i mapes per aprofundir en la toponímia illenca:

 

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (1980): Mapa Toponímic de l'Illa de Cabrera.

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (1982): Mapa Toponímic de sa Dragonera.

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (1991): La toponímia de la costa de Felanitx. Centre Cultural de Felanitx.

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (1991): La toponímia de la costa de Campos. Ajuntament de Campos.

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (1996): La toponímia de la costa de Llucmajor . Institut d'Estudis Catalans.

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (2002): Toponímia i etimologia . Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (2007): La toponímia de Santanyí i ses Salines. Tesi doctoral (inèdita)

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (2011): La toponímia de la costa d'Artà . Edicions Documenta Balear.

 • AGUILÓ ADROVER, Cosme (2019): Llengua i territori. Estudis de lèxic mariner, romanç andalusí, geolingüística i toponímia. Lleonard Muntaner Editor.
 • ALBERTÍ, Jaume; ROSSELLÓ, Ramon; VIBOT, Tomàs (2002): Son Valentí, Son Balaguer, ses Mosqueres. Associació Cultural Bany-Al-Bahar.

 • ALCOVER, Antoni Maria, MOLL, Frances de Borja (1983): Diccionari Català Valencià Balear (DCVB). Editorial Moll

 • BINIMELIS, Joan (2014): Descripció particular de l'illa de Mallorca e viles. Edició a cura de Juli Moll i Gómez de la Tía. Institut Cartogràfic de Catalunya / Universitat de València.

 • CAIMARI FRAU, Francesca (1984): Els noms de lloc de Sineu. Impremta Politècnica.

 • CALAFAT, Caterina; LLAUGER, Miquel Àngel; PÉREZ I PINYA, Joan Manuel (1985): Pedres Marcades. Inèdit.

 • CALVET GIRONA, Bernat (1901): Plànol del Projecte d'Eixample de Palma de Mallorca . Escala 1:4.000.

 • COROMINES, Joan (1980-1991):Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana (DECat). Curial Edicions.

 • COROMINES, Joan; MASCARÓ PASSARIUS, Josep (1989): Toponímia antiga de les Illes Balears. Curial Edicions.

 • DESPUIG i DAMETO, Antoni -Cardenal Despuig- (1784): Mapa de la Isla de Mallorca

 • DIVERSOS AUTORS (1988) : Gran Enciclopèdia de Mallorca (GEM). Promomallorca Ediciones.

 • DIVERSOS AUTORS (1995) : Mapa Topogràfic Balear 1:5.000. Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.

 • GALMÉS DE FUENTES, Álvaro (2004): La toponimia mozárabe balear . Revista de Filología Románica nº 21.

 • GINARD BUJOSA, Antoni; RAMIS PUIG-GRÒS, Andreu (2008): Toponímia històrica i territori: Benigalip, Manresa, Llorito, Lloret. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

 • LILLO, Francesc (1995): Noves aportacions a la toponímia de s'Albufera. Publicat a: s'Albufera de Mallorca. Editorial Moll.

 • MARCH CERDÀ, Miquel Àngel (2010): La toponímia de s'Albufereta

 • MAS, Antoni (1997): Mapa de la Vila de Santa Margalida en el segle XVII. Ajuntament de Santa Margalida.

 • MASCARÓ PASARIUS, Josep (1958): Mapa General de Mallorca.

 • MASCARÓ PASARIUS, Josep (1963): Corpus de Toponímia de Mallorca. Gráficas Miramar.

 • MASCARÓ PASARIUS, Josep (1968): Plano general de Palma y alrededores. Gráficas Miramar.

 • NOGUEROL MULET, Josep (2018): Aproximació a la toponímia i antrotoponímia de Calvià. Ajuntament de Calvià.

 • ORDINAS, Antoni (1989): Els noms de lloc del terme de Selva. Ajuntament de Selva.

 • ORDINAS, Antoni (2001): Geografia i toponímia a les Illes Balears. Editorial Moll.

 • ORDINAS, Antoni; ORDINAS, Gabriel; REYNÉS, Antoni (1995): es Tossals Verds nom per nom. Consell de Mallorca.

 • ORDINAS, Antoni; ORDINAS, Gabriel; REYNÉS, Antoni (1995): Torrent de Pareis. Ajuntament d'Escorca.

 • ORDINAS, Antoni; ORDINAS, Gabriel; REYNÉS, Antoni (1999): Son Fortuny nom per nom. Consell de Mallorca.

 • ORDINAS, Antoni; ORDINAS, Gabriel; REYNÉS, Antoni (2005): Son Amer nom per nom. Consell de Mallorca.

 • ORDINAS, Antoni; ORDINAS, Gabriel; REYNÉS, Antoni (2006): sa Comuna de Caimari. L'home i el bosc. Ajuntament de Selva.

 • ORDINAS, Antoni; ORDINAS, Gabriel; REYNÉS, Antoni (2006): La costa d'Escorca. Institut d'Estudis Balearics.

 • PÉREZ, Plàcid; COLL, Lluc (2008): Els topònims del cadastre de rústica  de 1964. Ajuntament de Sóller. II Jornades d'Estudis Locals

 • ROSSELLÓ I VERGER, Vicenç M. (2004): Toponímia, Geografia i Cartografia. Universitat de València

 • RULLAN, Onofre (1984): La toponímia d'Esporles i la seva rodalia. Inèdit.

 • VIBOT, Tomàs (1999): Son Bunyola. Una mar de noms. Associació Cultural Bany-Al-Bahar.

 • VIBOT, Tomàs (1999): sa Mola de Planícia.El Gall Editor - GEM.

 • VIBOT, Tomàs; HERNÁNDEZ, Just (2001): Superna. Ajuntament de Puigpunyent.

 • VIBOT, Tomàs; HERNÁNDEZ, Just (2004): Son Nét. Ajuntament de Puigpunyent.

 • VIBOT, Tomàs; HERNÁNDEZ, Just (2009): Son Cortei, Conques i Galilea. Ajuntament de Puigpunyent.

 • VILLALONGA, José; FERNÁNDEZ, Roberto (2016): El Terme de Palma. Evolució de la propietat i l'espai. Volum I.

 • VILLALONGA, José; FERNÁNDEZ, Roberto (2018): El Terme de Palma. Evolució de la propietat i l'espai. Volum II.

 • XAMENA FIOL, Pere; BORDOY VALENS, Gabriel (2012):Topònims i la propietat de les terres del terme de Felanitx en els segles XIII-XVII. Fundació Cosme Bauçà. Felanitx.