Convençuts de la necessitat de la sostenibilitat havíem agafat el costum de reciclar. De manera metòdica anàvem separant de la brossa diària el plàstic i les llaunes, el paper i el vidre, i sentíem amb aquesta pràctica la satisfacció pròpia d'aquell qui fa una bona acció.

Però heus aquí que enguany ens han llançat una poalada d'aigua freda damunt les espatlles que ha minvat la nostra disposició a construir un món més habitable. Han estat les nostres autoritat les que ens han advertit de què en temporada baixa, quan els residents podem recuperar-nos de l'estrés estiuenc, la moderna incineradora de Son Reus no rep el volum de residus necessaris per a que sigui una instal.lació rendible. En conseqüència se'ns ha enfrontat amb el següent dilema: o bé es procedeix a importar de l'estranger fems tractat o sofrirem una nova pujada de taxes, les quals per cert no són gens barates. Es parla de la importació de fins a 200.000 tones procedents d'Itàlia, Gran Bretanya, Irlanda o d'allà on faci falta. No cal dir que segons els defensors d'aquesta opció els beneficis (llocs de feina, producció d'energia elèctrica, contenció de les taxes) són superiors als evidents costos ambientals associats tant al transport marítim i terrestre com a la pròpia incineració (emissions atmosfèriques, producció de cendres i escòries, contaminació d'aqüífers).

Davant aquest plantejament la primera mesura a prendre per part dels residents a Mallorca pareix clara. Hem de deixar de reciclar els fems al manco durant l'hivern per tal de què la incineradora, perdó, la planta de valorització energètica, sigui pou rendible com perque no sigui necessària la importació de fems tractat, perdò, de combustible sòlid recuperat (CSR).

La conclusió disbaratada a la que hem arribat posa ben de manifest l'autèntica perversió del sistema de tractament de residus amb el qual ens hem dotat en els darrers vint anys: majors nivell de reducció, de reutilització i de reciclatge dels residus impliquen la disminució dels seus components més energètics i per tant es tradueixen en augments dels costos de tractament i de les conseqüents taxes.

Definitivament Son Reus ha d'ocupar un lloc d'honor en l'extensa toponímia mallorquina de l'absurd.

 

Incineradora de Son Reus