Fa temps que vàrem veure que es Frare s'empra com a sinònim de penyal vertical aïllat, també dit penyal Bernat. El que no diguérem llavors és que ocasions aquests frares tenen una parella dita sa Monja, designant un penyal proper que té unes dimensions menors.

La parella de penyals religiosos més coneguda es troba a la cara sud-oest de la nostra muntanya reina i furtada, el puig Major. A la dreta del pa de Figa i formant amb ell l'anomenada cadira del Rei en Jaume hi ha l'Agulla des Frare, molt freqüentada per escaladors de tots els nivells. I a cent metres des Frare en direcció sud-oest hi ha una roca lleugerament antropomorfa que ha estat batiada amb el nom de sa Monja Prima o també s'Espasa.

Una segona parella de penyals la trobam a s'Evangèlica (Andratx). Novament tenim es Frare, que dóna nom a la costa des Frare, i a poca distància cap el nord un altre penyal dit sa Monja.

Els mateixos noms es localitzen al cap de sa Mola entre la punta de sa Mola i sa Corda sense que en aquest cas hàgim estat capaços de detectar quins penyals els han originat.

Aquesta parella formada per es Frare i sa Monja ha estat origen de llegendes a altres indrets del domini lingüístic com Gandesa (Tarragona).

 

NOTA 1: a prop de Portals Vells (Calvià) hi ha el penyalar de sa Monja. En aquest cas no es divisa cap frare a les seves proximitats.

NOTA 2: Mascaró Pasarius va confondre costa (entesa com a pendent) amb litoral i situà en el seu Mapa General sa Costa des Frares a la ribera de s'Evangèlica.

 

es Frare i sa Monja Prima (Puig Major)

sa Monja (s'Evangèlica)

es Frare (s'Evangèlica). Identificació i fotografia de Tomàs Mut