Mallorca és una illa petita i intensament humanitzada, en la qual no hi ha cap pam de terra que no hagi estat trescat a la recerca d'un possible aprofitament. D'altra banda, des del segle XIX fins al dia d'avui nombrosos científics i aficionats de totes les disciplines l'han recorreguda a la recerca dels seus respectius objectes d'estudi, ja fossin minerals, plantes, animals, jaciments arqueològics, monuments o construccions de tot tipus.

En aquest context, és possible que a menys d'un quilómetre de la plaça de s'Ajuntament d'Inca, just al creuer que formen el camí vell d'Alcúdia i el camí vell de Llubí, indret marcat per la creu d'en Roca, en un lloc rodejat d'instal.lacions esportives i assistencials hagi aparegut un talaiot monumental, de nou metres de diàmetre i tres metres i mig d'altura, del qual, suposadament, ningú no en tenía notícia ?

És evident que no i tot anunci d'aquest tipus, com el del descobriment d'un talaiot a s'hort de Can Vic publicat recentment en el diari Ultima Hora, s'ha d'acollir amb una bona dosi d'escepticisme.

En un mitjà de premsa d'un món ideal abans de procedir a la seva publicació el periodista hagués contrastat la informació. Amb una mica d'iniciativa hagués consultat una font senzilla i de fàcil accés, per exemple la Gran Enciclopèdia de Mallorca. A l'article corresponent al municipi d'Inca, oh sorpresa ! hagués pogut contemplar, a la pàgina 87 del volum setè, una foto del monument "descobert". Però encara hagués pogut fer alguna cosa més com per exemple consultar el parer d'alguns arqueòlegs experts en el període talaiòtic. Així s'hagués adonat ràpidament de què la construcció ja era coneguda però que no hi ha unanimitat en què es tracti d'un monument prehistòric i que ha estat considerada per algun d'ells com una construcció moderna, tot el singular que volguem, però moderna.

Això, en un món ideal. En el món real el que compta és l'impacte mediàtic, el nombre de visites, els exemplars venuts, les xifres de negoci. A fer vaumes el contrast de la informació !

 

Talaiot ? de s'hort de Can Vic (Inca)