Antigament el nom d'Almallutx, designava el gran districte o terme de les muntanyes que confrontava amb els termes de Sóller, Bunyola, Inca, Campanet i Pollença. Posteriorment aquest terme va rebre el nom d'Escorca quedant restringit Almallutx per designar exclussivament l'alqueria situada entre Cúber i Turixant. Amb aquest sentit és esmentada en el Llibre del Repartiment on s'afirma que l'alqueria Dalmelutx, de quinze jovades, va correspondre a Raimon de Sant Martí i que el rei en Jaume es reservà la propietat dels sis molins d'Almaluchy.

Gràcies al pare Rafel Juan sabem els noms que donaren els conqueridors catalans a alguns d'aquests molins: el molí del Racó, el molí de l'Alzinar i el molí de la Figuera. Altres topònims d'Almallutx esporgats dels arxius per part del missioner de Lluc són les Solanes, el Verger, la Comuna, la Figuerola, coma d'Almallutx, ribera d'Almallutx, alzinar d'Almallutx o font de l'alzinar d'Almallutx.

Els molins d'aigua, molins drapers que eren moguts per les cabdaloses aigües de la font de sa Roca i de la font des Prat foren destacats per Joan Baptista Binimelis en la seva Història, en la qual també es va referir al camí que anava de Lluc a Sóller i a Bunyola pel gorg Blau (salvant el pas que anomena pas del Gorg). Molt interessant és la referència que fa al passat islàmic de la vall, fet que encara es feia palès en el seu temps (finals del segle XVI) per la presència de les runes de l'antiga mesquita. Finalment va fer esment a la gran fertilitat de la terra tot dient que "es sembra forment roig i es transforma en forment candeal, dit xeixa a Mallorca, que és destinat a Sóller".

D'altra banda el nostre historiador de referència fou el primer en formular una proposta etimològica del nom afirmant que Almaluig ("del Maluig") significava "lloc sense pedres, per ser aquesta vall molt plana i rasa de grans conradissos". Aquesta va ser la primera d'un bon nombre d'hipòtesis entre les quals sempre han predominat les que suposen una base aràbiga. Vegem-ne algunes:

Fernando Montilla (DCVB):              Hauma al-lugg  "el districte del bosc"
Pascual de Gayangos y Arce:           Al-ma al-luyy    "l'aigua de la ribera"
Joan Coromines (DECat):                Alm-al-lugg      "la muntanya alta de la ribera" / "la fita de la ribera"
Guillem Rosselló Bordoy :                Al-muruy          "els prats"

Només hem trobat un autor que defensi la filiació mossàrab. Com sempre Álvaro Galmés de Fuentes va pel seu camí i proposa  Al-mallutx com un derivat del llatí malleus (mall, martell) que en castellà ha donat lloc al mallo i en català mall, paraula que als Pirineus sí és emprada com a sinònim d'un gran puig rocós. Tenint en compte on estam es fa inevitable pensar en el proper pa de Figa de Son Torrella, l'imponent contrafort del puig Major.

Penyes, aigua i bosc en trobam a voler a Almallutx i per tant totes les propostes tenen una certa base lògica encara que aquí ens decantarem per les relacionades amb l'aigua. Per una banda la ribera que apareix a la documentació medieval (ripparia de Almelug) i per altra banda amb els prats. No debades avui en dia coneixem la font que movia el molí de l'Alzinar, la font de l'alzinar d'Almallutx, amb el nom de la font des Prat. I encara permaneixen les restes dels molins d'aigua moguts per la seva aigua (es Molinot) possiblement hereus dels molins andalusins.


NOTA: A partir de l'octubre de 2011 el nom d'Almallutx s'ha situat en el focus dels mitjans de comunicació. Aquesta atenció és conseqüència de la feina duita a terme per un equip encapçalat per dos arqueòlegs, Jaume Deyà i Pablo Galera, els quals estan determinats a treure de l'oblit els nombrosos jaciments arqueològics que s'acumulen a l'elevada vall: coves d'enterrament, monuments talaiòtics, alqueries, el principal nucli de la resistència islàmica del segle XIII....

Davant el col.lapse de la promesa i mai arribada financiació pública l'equip Almallutx s'ha decidit a recórrer a la via del crowdfunding per a poder continuar amb el projecte.

La importància dels jaciments, els treballs realitzats fins el moment i l'entusiasme desplegat en la seva realització bé meréixen la nostra contribució la qual es pot fer efectiva aquí.

 

Treballs arqueològics de prospecció i documentació a Almallutx (octubre de 2012)