Ben segur que a hores d'ara Manacor és un dels topònims illencs més coneguts arreu del món, gràcies als èxits esportius del manacorí Rafael Nadal, número u del tennis mundial i guanyador, fins al moment, de sis torneigs del Grand Slam.

El d'avui és un dels clàssics topònims majors d'etimologia controvertida, amb tres hipòtesis principals que es sustenten respectivament en una base romànica, en una base aràbiga i en una base amaziga (bereber). Repassem-les breument.

Coromines defensa el caràcter mossàrab del nom i la seva referència a una suposada comunitat de monjos. Entre d'altres possibilitats aludeix a un possible pinna monachalis (penya dels monjos o de l'ermita) o també un villa monachorum (alqueria dels monjos). Els defensors d'aquesta hipòtesi recalquen l'existència al terme de dues basíliques paleocristianes que podrien explicar-ne la referència monacal: Son Peretó i especialment sa Carroja, per la seva situació sobre una penya (pinna) costanera.

El defensor del caràcter aràbic del nom és Galmés de Fuentes i ho fa per exclussió ja que al seu parer s'ha de descartar un origen prerromànic, romànic  o germànic. Per aquest autor el nom prové de la combinació de dues paraules àrabs, bina (construcció sòlida) i qur (turó). La combinació bina qur significaria "edifici o palau situat en un turó". L'autor arriba a identificar aquest edifici com el precedent del palau dels reis de Mallorca, datat al segle XIV i del qual encara es conserva -rodejada i ocultada per un modern edifici de pisos- l'anomenada torre del Palau.

Finalment tenim la hipòtesi de que es tracta d'una paraula bereber. La proposà l'historiador felanitxer Miquel Barceló en base a una referència trobada al relat d'una expedició almohade per la zona de l'Atlas en la qual fou sotmés el clan dels mankur. Membres d'aquest grup clànic bereber haurien emigrat en època indeterminada a Mallorca establint-se a la zona de Manacor (Manaqur) i a la zona de Mancor, el poble del Raiguer que tendria segons aquest autor la mateixa etimologia.

Són vàries per tant les possibilitats encara que l'etimologia aràbiga sembla clarament forçada, tant des del punt de vista geogràfic (ningú diria que el centre de Manacor està sobre un turó) com lingüístic ja que es serveix d'una complicada sèrie de transformacions fonètiques que passen per les formes benacor i banacor.

En el que no hi ha dubte és en la importància de la ciutat de Manacor, capital de la comarca del Llevant, que ocupa un segon nivell, juntament amb Inca, de la jerarquia urbana de Mallorca, gràcies a les seves funcions econòmiques, administratives, judicials...a la presència d'equipaments supramunicipals de primer ordre com l'hospital o l'hipòdrom, o també pel nombre i la qualitat de les manifestacions culturals que s'hi duen a terme, com per exemple el teatre.

I jo em deman, una ciutat d'aquesta importància no podria fer un esforç per dignificar la seva entrada principal ?

 

NOTA: en època islàmica Manacor designava el nom del districte. El poble ha estat identificat amb l'alqueria Cariat Açoch (alqueria del Mercat) segons la tesi defensada per Antoni Mut i Guillem Rosselló Bordoy en l'edició que feren de La Remembrança de Nunyo Sanç (1993). Un petit mercat o soc sorgit a l'entrecreuament de diversos camins on setmanalment acudiria la població dispersa d'alqueries i rafals marcaria per tant l'origen de la capital del Llevant.

 

ACTUALITZACIÓ (9/09/2019): amb el quart US Open i el dozè Roland Garros aconseguits al 2019 ja són dinou els grand slam acumulats i el manacorí es situa a l'olimp del tennis per davant de Novak Djokovic (16 slams) i per darrera de  Roger Federer (20 slams). El nom de Manacor continua brillant gràcies als triomfs d'en Rafel.

 

Entrada de Manacor

Entrada de Manacor per la carretera de Palma