Les reflexions que no fa molt feiem sobre els cocons ens poden també servir de guia a l'hora de tractar les basses, elements de similars característiques i funcions, però de major extensió.

Sa Bassa, ses Basses, sa Basseta i ses Bassetes són les denominacions que trobam amb més freqüència. Són comunes també les variants com es Bassol o sa Bassola i algunes més rares com es Bassot, sa Bassota o es Bassal. A l'extrem trobam formes certament enrevessades com es Bassotet (una bassa gran i petita ?) o sa Bassarassa.

Els noms anteriors es complementen amb determinants que inclouen malnoms (bassa d'en Fesol, d'en Quarta, d'en Vidrier, basses d'en Pedrola, bassol d'en Punyit, bassols d'en Conquerí) referències a plantes (bassol des Ullastres, bassol de sa Servera), a animals domèstics (bassa des Bous, des Brau, des Cans, des Porcs) o salvatges (bassa des Voltors), a localitzacions (bassa de Carrutxa, de Laiar, de Garonda, des Caparó, bassol de Sobremunt, bassot de Baix, sa bassa Mitgera), coloració (sa bassa Blanca, Roja, es bassol Roig, ses bassetes Roges) , morfologia (sa bassa Llarga, Redona), antigüetat (sa bassa Nova, es bassol Nou),  o altres característiques com l'absència d'aigua (sa bassa Seca).

Són abundants els noms on les basses i els seus derivats actuen com a determinants: camí de ses Basses, fondal de ses Basses, pla de les Basses, pou de sa Bassolaturó de sa Bassa, comellar des Bassol, puig de ses Bassetes o font de sa Basseta.

Com sempre la nostra atenció es desperta amb els noms més singulars. Per exemple, sa bassa Serra, sa bassa Martina, bassa des Moro, bassa des Bandejats, sa bassa Clota, bassa de s'Encant, bassa de sa Llàntia, bassa des Raspall, bassol d'un Porc, sa bassa Crua, sa bassa Humida, sa bassa Llova...

Les basses apareixen a tot arreu de l'illa però on assoleixen un aspecte monumental i una preponderància especial és a la marina de Llucmajor, lloc on arriben en ocasions a designar la finca dintre la qual es troben, com per exemple sa bassa Plana. Trobareu més informació sobre les basses i la seva riquesa aquí.

 

Bassa coberta a Llucmajor

Bassa coberta a la marina de Llucmajor

Bassa coberta a Mortitx

Bassa coberta a Mortitx

Bassa de sa Vaca

Basses de sa Vaca (Albarca)