A Mallorca freu equival a estret, emprant-se la paraula per designar tant torrents pregons encaixats entre muntanyes com canals navegables a la mar. El lloc més important que respon a la primera de les accepcions és el freu d'Orient, engorjament situat entre la comuna de Bunyola i la mola de Lluc. Conegut també amb el nom de torrent de Coanegra, és un clàssic de la iniciació al barranquisme per la seva assequibilitat.

A la costa els freus més importants són els que ens separen de l'arxipèlag de Cabrera i de l'illa de sa Dragonera. De menor entitat trobam el freu de s'Illeta (Sóller) o el freu de ses Covetes.

Podriem pensar que el cap des Freu, a la costa gabellina, fa referència a l'existència d'un pas entre els penyals que evita haver-li de donar la volta completa. La suposició es descarta a mesura que ens anam acostam, al comprovar com els penyals bessons es troben units per la base.

També cap la possibilitat, certament més remota, de que el freu sigui en realitat l'estret pas que permet la penetració d'embarcacions lleugeres a les entranyes del promontori, escenari digne d'una aventura de n'Indiana Jones.

 

Cap des Freu

Cap des Freu

Cap des Freu

 

Cap des Freu