Un cossi és un gran recipient de terrissa, de fusta o de metall, de forma tronco-cònica invertida i amb un forat a la part inferior, que serveix per a col.locar-hi la roba i fer la bugada (DCVB). Embotit a la paret al costat de la foganya és un element habitual de les antigues cuines pageses.

Els cossis que apareixen a la toponímia de Mallorca poden referir-se a objectes reals, col.locats amb la intenció de recollir aigua. Semblen d'aquest tipus els que trobam a les muntanyes: comellar des Cossi (Benàtiga Vell), font des Cossi (Binifaldó, es Rafal de Banyalbufar), font des Cossiet (coll de Sóller), cingle des Cossi (Son Olesa), pas des Cossis (Galatzó). També es localitza una font des Cossi al torrent de Canyamel en terrenys de n'Anyana.

Sense visitar cada lloc no podem descartar però l'al.lusió metafòrica, que es fa evident en el puig del Còssil, antiga denominació del característic puig de na Bauçana o de na Bauçà. L'Arxiduc Lluís Salvador, que es delectà tantes vegades fent minucioses descripcions dels perfils del paisatge que estimava, el cita com el Còssil de Galilea.

Metafòrics són també els cossis que trobam a vorera de mar: el Còssil (punta de la Nau), racó des Cossi (marina de Valldemossa, cala Varques), es Cossi (cala Beltran, cala sa Nau). Fruit de l'erosió marina aquests cocons assoleixen un gran parescut amb l'objecte domèstic.

Són tan perfectes que els empra Neptú fent-hi la bugada amb l'ajut de les ones.

 

Cossi de cala sa Nau

es Cossi (cala sa Nau)