Què poden tenir en comú una antiga tanca d'ametlerar d'Algaida, un cingle d'Estellencs situat als contraforts del Galatzó i una zona aturonada i boscosa del llevant de Son Servera per rebre el mateix enigmàtic nom ?

Segons podem llegir al llibre Possessions d'Algaida de Miquel Sastre Pujol (a) Fiolet una tanca d'unes tres quarterades pertanyent a la possessió de Son Pujol Nou i situada al costat del camí de Muntanya es coneix amb el nom de la Copa d'Or.

D'altra banda els autors del llibre Son Fortuny nom per nom ens informen que la Copa d'Or és: un cingle cobert de pinar amb dos grans penyals, visible des d'Estellencs, i que antigament es conrava. Els autors atribueixen un origen metafòric al nom, tal vegada motivat per la coloració daurada del blat.

La recent publicació del llibre Llegendes de les Balears, del folklorista, mestre i músic artanenc Andreu Ferrer i Ginart (1887-1975), ens aporta una tercera localització a Mallorca del misteriós naip.

Segons l'informació recollida a l'agost de 1926 de boca de l'amo en Gabriel (a) Sopa, de 83 anys: a la part de llevant de Son Servera, hi ha uns pujols i planiols a on s'hi troben alguns talaiots. A tot el conjunt, que és com una petita serra anomenada Sos Llucs, molts l'anomenen sa Copa d'Or, perquè diuen que hi ha un tresor amagat, el qual s'ha cercat molt de temps, però no se l'ha pogut trobar.

I per si això no bastàs l'amo en Sopa afegeix que: durant l'estiu, molts d'anys s'hi veuen sortir, durant la vetlada, com a foquets, flamadetes enceses, i la gent corre a veure-los, però, al ser-hi, no veuen res. Se'ls anomena els llums de Sos Llucs.

Tot plegat molt estrany. Crec que la lluentor de l'or no ens deixa veure l'autèntic significat que s'amaga darrere aquest curiós topònim.

 

ACTUALITZACIÓ (14/07/2021): el topònim existeix també a Lleida. Llegim aquí que el nom fa referència a la fecunditat de les terres. El topònim serverí ja apareix citat en la documentació de la compra de Son Fra Garí per part de la Universitat d'Artà l'any 1666.

ACTUALITZACIÓ (22/07/2021): Rafel Perelló Bosch (@rperellob) ens informa de què: "els vells, a aquesta copa sermpre la pronuncien en diminutiu i fa referència d'una forma metafòrica a una cosa admirable o molt plaent. -Un temps, tot se conrava i Mallorca era una copeta d'or- (Jaume de Son Còdol, 1915-2015). L'as de copes era popularment la copeta d'or...

 


sa Copa d'Or (Estellencs)

sa Copa d'Or (Son Fortuny)

sa Copa d'Or (Algaida)

sa Copa d'Or (Son Pujol Nou)

Sos Llucs

sa Copa d'Or (Sos Llucs o Son Lluc)