Exactament set segles més tard un edifici de la Serra continua tenint el mateix ús per al qual fou creat: serveix com a refugi per a les jornades de caça que es duen a terme a la muntanya del Teix. Cert que els caçadors ja no tenen sang reial i que de l'edifici original queda ben poca cosa, però encara la parella de portals d'arc de mig punt de sis dovelles amb els caires esbiaixats i les quatre finestres en espitllera ens recorden la seva antiga fundació.

Sabem que l'edifici fou construït al final del regnat de Jaume II, qui n'havia adquirit els terrenys al 1301. Entre el 29 d'octubre de 1309 i el 13 de maig de 1310 la Procudoria Reial consignà els pagaments fets al mestre d'obres, als trenta traginers contractats per al transport de les teules fins a l'obra i al pintor encarregat de decorar les cambres al gust del monarca (J. Vich i J. Muntaner Documenta Regni Majoricarum 1945).

Però qui gaudí veritablement del refugi i de la seva decoració no fou Jaume II sino el seu fill Sanç. S'hi desplaçava des del  Palau de Valldemossa, a través de la coma des Cairats (on donà peu a les llegendes sobre la font de na Ropit i l'amo de Son Pancuit) i el coll de Penyaforadada o de Pastoritx. Aquest fet i la conservació de quatre de les dependències originals que s'organitzaven a l'entorn d'una clastra motivà el nom popular amb que es coneix el lloc: ses casetes del Rei Sanxo.

En temps de l'Arxiduc l'edifici feia temps que havia perdut el seu esplendor i era utilitzat com a estable. Només les obertures mencionades i les columnes interiors evidenciaven ja la importància que havia tengut. Les casetes, avui rehabilitades i reutilitzades, compten amb la màxima protecció possible, són un Bé d'Interès Cultural (BIC). Aquesta declaració implica que haurien de ser visitables al manco un dia a la setmana (Llei de Patrimoni, article 34).

Sí ja ho sé sona a broma. Sobretot ara que ni tan sol es permet la pujada al cim del Teix -un dels Top 10 de l'excursionisme a Mallorca-, si feim cas de les senyals de "prohibido el paso" que han aparegut als accessos de la finca.

La impossibilitat de gaudir del patrimoni natural i cultural col.lectiu, una problemàtica ben absent de les bucòliques planes web institucionals de promoció de la Serra. Com aquesta.

 

Casetes del Rei Sanxo (1985)

Casetes del Rei Sanxo (1985)

Partió entre Son Moragues i la finca des Teix (2009)