Què tenen en comú la muntanya més emblemàtica del llevant de Mallorca i el cap septentrional de la península d'Artà per haver de compartir el mateix nom ?

Segons l'etimologia tradicional comparteixen la composició de les roques, ja que Ferrutx és explicat com un derivat de la paraula ferro. Es tractaria d'un mossarabisme que s'inclouria dintre d'una sèrie caracteritzada pel mateix sufix i que té com integrants Cugulutx (derivat de cugulla), Fornalutx (derivat de forn) o Hortalutx (derivat d'hort).

Una altra possibilitat, més plausible, és que  Ferrutx sigui el nom d'un remot propietari de la gran alqueria andalusina que s'estenia entre el torrent de na Borges i el cap de Ferrutx. És la tesi a la que apunta Joan Coromines en suggerir un origen aràbic i antroponímic pel topònim i la seva possible relació amb el nom bereber Faraig.

Precisament en aquestes terres artanenques han perviscut els dos noms ja que just a tocar el bec de Ferrutx trobam es coll, sa coma i sa clova d'en Faraig.

Era en Faraig un dels jueus o dels esclaus sarraïns que apareixen als documents medievals ? Que els dos noms apareguin junts respon a una simple casualitat geogràfica ? O realment en Ferrutx i en Faraig són la mateixa persona?

Hem començat  amb una pregunta i hem acabat amb tres. Realment avui no hem avançat molt.

 

Bec de Ferrutx

Bec de Ferrutx

Cap de Ferrutx

Cap de Ferrutx