Un problema que sembla irresoluble pot solventar-se amb un canvi d'enfoc, amb un apropament distint. El mateix succeeix a les muntanyes, amb les parets insalvables a primera vista.

Per necessitat antigament -caçadors, pescadors, contrabandistes...- o per pur plaer a l'actualitat han estat cercats els punts febles, les discontinuitats que permeten superar els penyals. Alguns han estat batiats amb noms que recullen aquesta noció de ruptura: sa Bretxa, sa Crivella, s'Enquetja, s'Esquerda, sa Fesa, sa Regata, es Trenc, es Xap...

A vegades amb insistència i amb la suficient aproximació allà on pareixia impossible sorgeix el pas. Ho saben bé els raconers.

 

sa Crivella

sa Crivella