Com podríem anomenar aquells llocs on s'hi troben construccions que semblen antiquíssimes ? No cal rompre's el cap, ja ho tenim: s'Antigor. No és l'única però sí la més clara de les denominacions emprades per designar els indrets amb restes prehistòriques.

El nom presenta distintes variants i derivats: s'Altigor, s'Antigoi, s'Antigot, es Antigois, es Antigors, es Antigons, es Antigossos, es Antigots. El trobam a tot arreu però sobretot als termes municipals de Felanitx i Santanyí on l'abundància obliga a afegir el determinant de la possessió on es localitza: Antigor de Son Gelabert, de Son Xigala, de Son Rossinyol, de Can Marines, de Can Esteve, d'en Marselleta...

S'Antigor més famós -amb el permís de la barriada manacorina- és el poblat talaiòtic proper al poble de ses Salines, que conserva un tram de murada i un talaiot molt notable, sa Talaia Juana.

També destacarem la serra de l'Antigor, cadena de turons situats al llevant del poble de Costitx. Ha desaparegut bona part dels monuments que motivaren el topònim, per exemple el talaiot conegut com es cementeri des Moros, substituït avui per un modern xalet,  però només per gaudir de l'entorn i del paisatge que es destria des d'aquest lloc ja s'ho paga el partir de la plaça del poble i enfilar el camí de sa Sínia i el camí de l'Antigor.

Déiem al començament que hi ha altres denominacions per a les restes antigues. Per exemple es Cuitor, per la terra obscura -com a cuita- i molt fèrtil associada als monuments o es Velar/es Vilar. En aquest cas és el que és obscur és l'etimologia del nom, tant que ha produït tautologies com es Velar des Cuitor, un talaiot senceller.

 

Costitx desde la serra de l'Antigor

Costitx, desde la serra de l'Antigor

sa Talaia Juana, es Antigors