El roig encès de les roselles també és present en els noms de lloc. És emprat per destacar algun tret especial de la vegetació (mata Roja, càrritx Roig), dels camps de conreu (cloves Roges, camp Roig, tanca Roja, terra Roja, terrer Roig) o de l'aigua (font Roja, bassol Roig, basses Roges).

També caracteritza les construccions humanes, tal vegada en base a la pigmentació del referit dels paraments: sa Carroja (sa casa Roja), es Marroig (es mas Roig), aljub Roig, camí Roig.

Però aquest color il.lumina sobretot les formes del relleu: de les torrenteres (torrent Roig) a la mar (cap Roig, cala Roja, punta Roja), dels passos (coll Roig) a les cavitats (cova Roja), dels plans (plana Roja) i comellars (coma Roja) als penyalars (penyal Roig, penya Roja, penyes Roges).  De la humil roca Roja fins al grandiós puig Roig.

Fins aquí el roig. Més envant serà el torn del seu germà bessó, l'ardent vermell.

 

Roselles