A la plana web de l'Ajuntament de Muro trobam una proposta de quatre itineraris que permeten gaudir del ric patrimoni cultural i de la bellesa dels paisatges rurals del terme municipal. Estimulats per la proposta decidim seguir l'itinerari segon Son Jeroni - Son Blai.

Passam per davant de la restaurada creu de Can Rubí (així mateix s'hagués pogut aprofitar per reordenar el cablejat i la senyalítica que la rodeja) i sortim per la carretera de Santa Margalida. A l'endret de la creu des Jueus giram a la dreta pel camí de Son Jeroni. Passat el creuer de Salord ja divisam els esponerosos polls àlbers que marquen la presència de la humitat de la font des Guals, pou comú que destaca per  la monumentalitat del seu gran coll de pedra maresa de forma rectangular. Ens acostam al coll per guaitar encuriosits dintre del pou. Serà profund ? Tendrà aigua ?

Malhauradament hem de retirar la vista ben aviat. El pou ha estat aprofitat com a femer i s'hi acumula una gran quantitat de residus de tot tipus. El llançament d'objectes ha fins i tot esbucat l'arc que subdivia el pou en dues parts. La decepció és gran i l'interès per a continuar l'itinerari paisatgístico-cultural s'ha trencat bruscament.

Se m'escapen les raons per les quals l'Ajuntament no actua amb diligència. Es tracta d'un element inclòs al Catàleg de patrimoni, de gran valor històric i etnològic, es tracta d'un pou comú, per tant d'un bé de titularitat pública i a més el manteniment de la situació actual suposa un evident focus de contaminació per a l'aqüífer de la zona.

En fi són tants els arguments a favor d'una solució que confiam en què més prest que tard l'Ajuntament netejarà i restaurarà el pou, i posarà els mitjans per evitar el seu ús com a abocador.  Llavors podrem tornar a Muro per repetir l'itinerari, ara ja sense ensurts.

PS: El nom fa referència al llinatge dels antics propietaris de les terres de la zona i està documentat des del segle XIV. Trobareu més informació sobre la font des Guals, el pou de Llucaferrat i la resta de pous comuns del terme aquí.

 

Font des Guals (agost de 2010)