Què ens deixau veure el molí, madona ?  Clar que sí però això no és cap molí. És una torre de senyes. Antigament, des del terrat i amb banderes, hi passaven els avisos entre Santiani i les torres situades més cap a Alcúdia.

La madona de Monnàber Vell, a Campanet, fou la darrera baula d'una cadena de transmissió oral que mantengué viu el record d'un sistema de telegrafia òptica militar del qual no en queda cap constància documental. Al 1982 recollí el seu testimoni Josep Segura i Salado, qui havia estat assebentat sobre l'existència de torres de senyals al terme de Selva per l'historiador selvatgí Jaume Lladó Ferragut.

Fins aleshores només era conegut es Telègraf que transmetia els missatges des de la seu de la capitania general a s'Almudaina fins al destacament situat a la mola de Maó, del qual hi ha constància documental i es coneixen totes les estacions. En canvi el que tenia com a destí la ciutat d'Alcúdia només ha quedat registrat en la tradició oral i en la toponímia, coneixent-se tan sols les estacions dels termes de Selva i Campanet.

La primera torre coneguda és la que s'adossa a les cases de Son Penya, al nord del puig de Crist Rei. D'allà la senyal es transmetia a una torre situada a Son Sastre, on es conserven els noms des sementer, des bosquet i de sa font de sa Torreta. Continuava per terres de Santiani, on es conserva encara sa Torreta malgrat ha començat el seu enrunament. La següent estació era sa torre des Coloms, la torre situada devora les cases de Monnàber Vell de la qual la madona aclarí que no era un molí. La torre quadrada de Caselles Gran, avui restaurada, seria la darrera estació segura encara que algun autor ha suggerit la possibilitat de què la torre del Guarder del Bosc, en plena Albufereta, sigui també una torre de senyes que formava part del sistema.

Potser algun dia apareixeran documents que ens permetin conèixer més dades sobre aquest enigmàtic telègraf òptic, només conservat en la memòria del poble i en els seus noms de lloc.

 

Torre de Son Penya

sa Torreta (Santiani)

Torre des Coloms (Monnàber Vell)

Torre del Guarder del Bosc