Sens dubte una de les excursions més populars de la serra de Tramuntana és la visita de s'avenc de Son Pou. Tots els diumenges de la temporada, si el temps ho permet, una teringa de gent es dirigeix al coval, atreta per la facilitat de l'accés i per l'espectacularitat de l'immensa nau il.luminada tènuament per l'obertura situada cinquanta metres més amunt.

Abans de la perforació del túnel, finalitzada al desembre 1893, el que atreia la mirada dels que s'acostaven a la contrada era el fondal que podia destriar-se a través de la gran boca oberta en el rost coster situat entre sa coma des Bous i sa Sangonera. Malgrat la profunditat es podia endevinar el fons d'aquell avencarro i aquest fet segurament motivà que ben prest hi entrassin els homes. En temps dels romans ? En temps dels moros ? Qui sap. El fet és que els homes entraren, emprant primer només cordes i escales i després amb l'ajut de les gàbies i els ternals que es feien servir per a bastir les grans construccions. Els motius foren de caràcter utilitari: la caça, la recol.lecció del fems dels coloms o la recerca de minerals... motius que continuarien impulsant els descensos fins a finals del segle XIX.

Ja abans de la dominació musulmana de Mallorca l'avenc era conegut amb el nom de Cova Negra, segons la tesi defensada per l'historiador Mateu Morro en aquest article. La gran singularitat del lloc hauria marcat el nom de la muntanya on es trobava i per extensió el de tota la gran vall santamariera: Coanegra.

En base a la documentació històrica s'han proposat alternatives com les que fan derivar el nom de les paraules coa (Cauda Nigra) o coma (Coma Nigra). En aquesta ocasió però decantar-se per l'etimologia correcta no té més secret que el de situar-se just al caire de l'abisme de la cova Negra.

 

Avenc de Son Pou, l'antiga Cova Negra