El jaciment arqueològic artanenc amb el número 81 d'inventari protegeix un possible conjunt de quatre navetiformes situats 300 metres al llebeig de les cases de Betlem, un lloc des del qual es té un bon domini visual del tram costaner de Caloscamps. Es tracta d'una zona molt rica en jaciments arqueològics que ha merescut una recent declaració de Bé d'Interès Cultural amb la categoria de zona arqueològica, que trobareu aquí.

Però avui no ens interessa la prehistòria si no el nom del lloc on es troba situat el jaciment 81 segons la fitxa del Catàleg d'Artà. Idò segons el redactor de la fitxa les navetes es localitzen a un sementer anomenat Xinxeta Telemetra, així, talment. Convençuts de què ni el pagès més amarat de canya Valls hagués batiat un sementer amb un nom tan estrambòtic ens proposam resoldre l'embolic que s'ha produït.

No consta molt  arribar a la conclusió de què el redactor, poc interessat per la precisió toponímica, ha juntat els noms de dos sementers de la finca de Betlem, tot forçant-ne una impossible concordança de gènere. El primer dels sementers combinats és el de na Xinxeta, el primer de la finca venint des de sa Colònia, estès entre el camí i la mar, tocant a Caloscamps.

El segon sementer combinat ha estat el sementer des Telemetro, dit així perquè en les seves proximitats s'hi localitzava l'aparell del mateix nom, un instrument òptic que empraven els militars per dirigir el tir dels canons de la propera bateria de costa de s'Aigua Dolça.

I ja què hi som ens plau recordar els noms de la resta de sementers de Betlem. A continuació de na Xinxeta, hi havia el sementer de s'Aigua Dolça i el sementer de cala Mata. En aquest darrer, un dels més grossos de la finca, s'hi collien més de 400 quarteres de faves i avui s'hi fan bons els xalets de la urbanització San Pedro, una producció infinitament més rentable. Aquest sementer s'estenia fins a damunt l'anomenat arenalet de cala Mata, popularment conegut avui amb el nom de na Clara.

Continuant a l'altre costat del camí hi havia el sementer des Cau des Gat. A prop de les cases hi havia el sementeret de ses Sivines. Tancant aquest circuit que hem fet en el sentit de les agulles del rellotge arribava el sementer des Cocó, davant na Xinxeta. Completaven l'explotació algunes cloves: la des ses Figueres Joves, la de ses figueres Velles, la clova des Grau, davall el camí que condueix a s'Ermita....

La necessitat de posicionar-se amb exactitud i ràpidament dintre de les finques motivava el que cada racó tengués un nom precís. Això incloïa sementers, tanques, cloves, marjades i fins i tot alguns arbres. Avui, la pèrdua de connexió amb la terra té entre altres efectes l'aparició de noms incomprensibles com aquest del sementer Xinxeta Telemetra que ens hem proposat aclarir aquí.

 

Cases de Betlem (Artà)