Devers l'any 1909, ja en la darrera etapa de la seva vida, l'Arxiduc Lluís Salvador va fer construir una caseta al cim de sa Talaia Vella amb l'objecte d'oferir cobri, aigua i carbó a aquells que transitaven per les terres més altes dels seus dominis, atrets per l'espectacular xarxa de camins que hi havia traçat. En el llibre Lo que sé de Miramar ell mateix destacava que "des de sa Caseta, qui té una petita cuina i una cisterneta aprop, se domina una gran part de s'illa i quasi tot es territori de Miramar".

Sis anys després va morir i la caseta, com bona part del seu llegat, s'anà enrunant progressivament. La construcció era robusta, i resistien els paraments, les obertures, els característics ulls de bou i el trespol, tot fet amb pedra. Però la coberta, a dos aiguavessos i de teules romanes, desaparegué, la paret de xaloc havia començat a esboldregar-se i la cisterneta s'omplí d'enderrocs. Cent anys després de la seva construcció, el procès de degradació pareixia irreversible.

En aquestes estàvem quan de sobte un nou Arxiduc ha aparegut per Valldemossa. Ha adquirit la possessió de Son Moragues i dedica nombrosos esforços i recursos a restaurar les cases i la resta de construccions que es troben per la finca. També vol recuperar algunes formes tradicionals d'obtenció de productes com l'oli o la calç i promou manifestacions culturals. Pel poble es parla d'un suposat idili amb una mallorquina...

Potser la comparació amb l'Arxiduc desagradi al nou propietari però no es pot negar un cert aire arxiducal en la decisió de restaurar una construcció tan allunyada de remei com aquesta caseta de sa Talaia Vella. Hi veim la semblança en el reconeixement dels valors estètics i paisatgístics del lloc, en la preeminència de la voluntat per sobre del cost de l'acció o de la bellesa sobre la utilitat. En fi, en el desafiament que suposa al pas del temps, a la força dels elements atmosfèrics i al possible vandalisme.

Però al manco en una cosa sí ens agradaria que es mantengués la semblança entre ambdós personatges: en què es continuàs permetent el pas per les terres altes de Son Moragues. Perquè amb la restauració de la caseta des Refugi molta gent descobrirà que els terrenys per on discorre la transitada ruta de la pujada al Teix per la font de s'Abeurada, el pla des Pouet, el mirador de ses Puntes, sa Talaia Vella i s'estret de Son Gallard no han deixat mai de ser propietat privada, encara que no ho sembli.

 

Caseta des Refugi (sa Talaia Vella)