Camps marjats d'execució impecable ocupen els costers meridionals del puig de Bàlitx, al manco fins allà on ho permeten els roquissars. Porxos esbucats marquen les distintes finques explotades antigament pels conradors. Camins empedrats ascendeixen fins a les parts més elevades de cadascuna de les parcel.les, permetent un d'ells la connexió amb el vessant de s'Illeta a través del pas d'en Barona.

Un sector d'aquest coster és conegut amb el nom de ses Copis i és famós perquè aquí, entre marges i protegit per una gran balma, fou localitzat un enterrament col.lectiu en calç d'època postalaiòtica (550-250 ane). L'excavació fou duita a terme per Bartomeu Enseñat Estrany qui al Semanario de Sóller del 13 de maig de 1950 detallava alguns dels objectes exhumats:

L'eixovar funerari està compost per unes gerretes de fang comú fetes a ma. Discs llisos i repujats, campanetes, anells, arracades i braçals de bronze, i alguns de ferro; del mateix metall també han aparegut espases, punyals, ganivets i claus. De plom s'han trobat múltiples plaquetes profusament decorades amb cercles i dibuixos geomètrics; collars de pasta vítrea de múltiples colors, una llumeta romana amb un Cupid en relleu i altres gerretes fetes a torn de fang vermellós amb gran diversitat de dibuixos incisos i en relleu, a més de molts altres objectes de bronze, ferro i os sense classificar.

Respecte del nom sabem que còpia significa abundància i que un copi és un cos de guàrdia però a nosaltres el topònim ens recorda les denominacions construïdes a partir de formes femenines plurals derivades del nom dels propietaris de les terres, del tipus ses Vergunyes. Al nostre favor tenim l'existència del malnom Copi a Mallorca. Així llegim a la Gran Enciclopèdia de Mallorca que la possessió de s'Aranjassa era coneguda a principis del segle XVII com Copi de s'Aranjassa degut a que pertanyia a Joan Picornell -Copi-. En contra nostra tenim que Copi no apareix en les diverses recopilacions fetes sobre els malnoms de Sóller i de Fornalutx, com per exemple les encara inèdites de Joan Estades Enseñat.

Cova de ses Copis