Quantes vegades degueren pujar allà dalt per repetir aquella ceremònia ? Pujaven pel comellar i es dirigien a les penyes assenyalades per una construcció massissa, ciclòpia, un santuari. Baix aquelles penyes es situava el destí de la comitiva: la cova en la que segurament reposaven les restes d'alguns dels membres del seu grup.

En arribar-hi potser el cap de la comitiva pronunciava unes paraules indescifrables en una llengua desconeguda per a nosaltres i tal vegada tenia lloc un banquet ritual en honor dels difunts. Per a fer-ho empraven la millor vaixella de la que disposaven, la més fina i costosa, importada de llocs tan llunyans com Etrúria o Grècia. Després, i això és l'únic cert que sabem, llançaven aquelles peces de luxe al fons del pou situat a l'entrada de la cova. Honrats els difunts, adorats els déus de l'inframón, aquella gent de fa 2.300 anys retornava al seu poblat, qui sap si a l'anomenat en la seva llengua Bocchor (Bóquer).

Però els que anaven a la cova a fer els seus rituals no eren els primers que pujaven al lloc sagrat de la serra de la Punta, a la confluència o punta que formen els camins del port de Pollença i de la cala Sant Vicenç. Dos segles abans que ells una altra comitiva funerària havia pujat pel rost comellar carregat amb els difunts i amb uns taüts de fusta en forma de toro, disposats a realitzar una inhumació col.lectiva en el fons d'un avenc de divuit metres de profunditat i situat a cinquanta metres de la cova.

Aquí despulles, aixovars i toros de fusta varen permanèixer ignots fins a les onze hores d'un lluminós matí del dia de Sant Josep de 1967.

 

NOTA: José Antonio Encinas Sánchez, autor dels descobriments del bothros (pou) de la cova i de l'avenc de la Punta, ens ofereix una breu descripció dels dos antres en el seu imprescindible 501 grutas del término de Pollensa (Mallorca). Trobarem informació suplementària sobre la cronologia i les diferències entre la ceràmica recuperada (només ceràmica d'importació al pou de la cova, només ceràmica indígena a l'avenc) en l'obra de Damià Cerdà: Bocchoris, el món clàssic a la badia de Pollença. Una reproducció dels toros de la Punta es mostra al museu de Pollença.

 

Cova de la Punta

Santuari ? sobre la cova de la Punta

Avenc de la Punta