Sincerament no creim que hi hagi molta gent que en veure un cel tavellat imagini doblecs de roba, tal com afirma el DCVB (núvol prim que sembla un doblec de roba, i que, en aparèixer en gran nombre cobrint el cel, sol esser senyal de pluja) i més bé diríem que el cel s'ha cobert de flocs de cotó.

Però les tavelles metafòriques no només habiten en el cel sinó que també davallen a la nostra terra i concretament ho fan a l'estimat municipi d'Artà. En aquest terme el nom tavelles és emprat per referir-se a l'estratificació de roques i de cingles coberts de càrritx que es forma en alguns indrets. Per exemple ses Tavelles d'en Pelat és el nom que rep el coster nord-oriental del puig que continua la mola d'en Xoroi cap a l'interior.

I una estratificació de roques i de càrritx conforma una graonada natural que permet salvar sense gaire complicacions el desnivell que trobam entre el pla de sa Vauma i la font des Barracar, sota l'esguard dels puigs de sa Tudossa i la talaia Freda. Per això alguns dels artanencs més vells encara anomenen aquest indret com el pas de ses Tavelles.

 

Cel tavellat

Pas de ses Tavelles