Qui era el senyor Terra ? Quins foren els reis que deixaren la seva empremta a les muntanyes de sa Calobra ?

Aquest és el tipus de preguntes absurdes a les que ens condueixen les autoritats i els serveis competents en materia de carreteres quan instal.len una senyal amb una rotulació errònia  -o no la fan canviar una vegada detectat l'error.

Perquè fins allà on sabem no es coneix cap propietari o pagès dels voltants de la carretera de Valldemossa que dugués per malnom Terra. Sí està documentada en canvi una família propietària que ha deixat el seu nom a una possessió de la zona: Son Pont de la Terra. Pertanyia a dita possessió un dels molins fariners impulsats per l'aigua de la font de la Vila des del temps dels moros. Aquest molí, el quart de la síquia, ha rebut al llarg del segles moltes denominacions: en àrab reha al-gurayfa i després fou de Son Carbó, d'en Felip Pere, de Son Pont o de Son Ponç, de la Terra...Per tant els diversos ròtuls que trobam a la carretera de Valldemossa a l'altura de Cas Patró haurien de ser refets i posar: camí del molí de la Terra.

Com tampoc hi hagué que sapiguem cap expedició reial que travessàs el coll de Cals Reis, nom que en realitat fa referència a la propietat situada a la vessant meridional del coll, integrada inicialment dins Turixant, coneguda posteriorment com a Cal Rei i finalment com a Cals Reis. En aquest cas sí ens trobam davant un malnom ben comú en les seves diverses variants (Cal Rei, Cals Reis, Cal Reiet, Can Rei). Per tant el ròtul en qüestió de la carretera de sa Calobra hauria de ser refet i posar: coll de Cals Reis.

El llistat d'errades podria fer-se més extens si incloguéssim l'ús inapropiat dels articles i n'afegirem un exemple. A Pollença es coneix com Almadrava (la Teulera en àrab) la contrada situada aigües avall de la sorgència dels Ulls del Rec i així es parla dels desapareguts molins d'Almadrava, del puig d'Almadrava o del camí d'Almadrava però mai sentirem dir camí de s'Almadrava com indica el ròtul que trobam al creuer amb la carretera de Palma al port de Pollença.

Però molt temem que no cal esperar que les autoritats i els serveis competents en matèria de carreteres dediquin la seva atenció a tals subtileses.

 

* Dedicat a Antoni Gorrias i Duran

 

On diu molí d'en Terra ha de dir molí de la Terra

On diu coll dels Reis ha de dir coll de Cals Reis

On diu camí de s'Almadrava ha de dir camí d'Almadrava