Malgrat que a Mallorca no hi ha cursos d'aigua permanents la paraula riu sí apareix entre els nostres noms de lloc fent referència al manco a sis indrets.

Els més comuns els trobam a la desembocadura de tàlvegs o barrancs litorals. Presentats en formes diminutives tenim es Riuetó de Portocolom, es Riuet del port de Manacor i es Riuet de cala Murada. Un altre comellar litoral, en aquest cas situat a l'oest del cap des Freu, rep el nom de Riu de sa Fusta, tal vegada en referència als materials que hi depositaven els temporals.

Un riu també és una canaleta de teules i potser aquesta accepció es trobi a la base del Riuet de Pedrafort, una sorgència d'aigua que surt a ran de mar mitjançant una galeria excavada en el marès de la marina llucmajorera, en el sector de sa Torre.

El sext riu mallorquí és el més curiós de la sèrie perquè el trobam als camps de conreu situats al llevant de la vila de sa Pobla, entre el camí de Sant Antoni, el camí des Rafal Roig i el camí de sa Vileta, sementers on per no haver-hi no hi ha ni una trista síquia. Es Riu és la denominació que rep aquesta zona i el camí des Riu és la via que hi porta. No és l'unic nom sorprenent de la zona perquè un camp proper rep una estranya denominació: es Camp de Ca.

Dels noms anteriors els més coneguts són es Riuetó i es Riuet per estar localitzats a dos importants ports del Llevant. Ambdós espais es mantenen encara sense urbanitzar encara que sobre el riuet manacorí pesen periòdiques amenaces d'ampliació del port esportiu. L'aprofitament del canal que rep les aportacions dels torrents de na Llebrona i de ses Talaioles vé de lluny perquè sembla que ja fou navegat en època romana.

Les torrentades que ha patit es Riuet, com la tan recordada del 6 de setembre de 1989, no semblen ser motiu suficient per aturar aquells que veuen grans possibilitats de negoci allà on nosaltres tan sols hi veim un bosc de ribera que cal preservar.

 

NOTA: amb la contundència i la poca base pròpia de les etimogies populars un veí de sa Pobla ens aportà una explicació per al seu riu: "Aquí se diu es Riu perquè no hi havia aigua".

 

es Riuet (port de Manacor)

Riuet de Pedrafort