Travessa els tenebrosos boscos de Peguera un torrent fantasmagòric. Esdeveniments terrorífics poden estar al darrera del seu malèfic nom, perquè no debades li diuen el torrent des Gore !

Bé, el terror és pura invenció però de què es tracta d'un torrent fantasma no hi ha cap dubte. No existeix un torrent amb tal nom a Mallorca malgrat compti amb el recolzament oficial que es deriva d'aparèixer a l'IDEIB del Govern de les Illes Balears, que el situa entre Cas Garriguer de Peguera, el serral d'en Francisco i el serral d'en Paloi.

No existeix per molt que el nom hagi fet fortuna i ja hagi estat emprat en diverses ocasions sense cap fonament. Per exemple en la memòria del Mapa Geológico de España 1:50.000, full Andratx, del IGME: "el torrent de na Foradada que con dirección norte sur discurre fuertemente encajado hasta llegar al valle donde se situa la localidad de Peguera, en donde recibe el nombre de Torrent d'es Gore hasta su desembocadura en el mar."

O en les fitxes nº 148 i nº 149 del Catàleg de patrimoni de Calvià: "todo este complejo sistema de canalizaciones desemboca en el Torrent des Gore, que discurre paralelo a la carretera". O en algunes webs dedicades al senderisme i al ciclisme de muntanya com la d'en Pepe Fz: "Enlazamos con la Vall Verda subiendo junto al Torrent d'es Gore, llamado en el Alpina Torrent de sa Cova"

En realitat podem afirmar que ens trobam davant un error garrafal que du camí de consolidar-se. Per trobar l'origen de l'errada facem com les anguiles i remontem el torrent aigües amunt a veure que trobam. Passarem pels següents indrets: pla des Puriol, pla des Pou, Son Vic Nou, pla d'en Bosc, la vall Verda, torrent de sa Cova, s'Estret, es Gorg... Un moment, es Gorg... ja ho tenim. Posaríem la ma al foc que alguna cartografia oficial registrà el torrent des Gorc (amb error ortogràfic inclòs) i posteriorment l'error fou incrementat mitjançant la transformació Gorc>Gore quedant l'horrorosa forma del torrent des Gore.

Arribats a aquest punt no ens queda més que demanar a SITIBSA, l'empresa pública del Govern de les Illes Balears dedicada a la cartografia i a la informació territorial, que dediqui un mínim esforç a mantenir la màxima correcció possible en la toponímia dels seus mapes donada la difusió que tenen. Consideram que tampoc és una tasca tan difícil, ja que en moltes ocasions bastarà consultar el venerable Mapa Topogràfica Balear de 1995 a escala 1:5.000, vertadera contribució a la conservació i difusió de la toponímia d'aquesta terra.

Allà trobarem el nom correcte del torrent fantasma d'avui que no és altre que torrent de Torà.


NOTA: Torà és un de tants topònims que es corresponen amb noms de localitats catalanes, en aquest cas Torà de Riubregós, per al qual Joan Coromines proposà un origen preromà. Identificada amb l'alqueria musulmana de Benimoixet, segons la GEM al 1342 la important possessió calvianera era propietat de Joan Torà.

 

Torrent de Torà (Peguera)

On diu torrent d'es Gore ha de dir torrent de Torà