El caló de Betlem és un dels més bells racons de l'illa i per tant no és estrany que siguin molts els que el visiten, atrets per les aigües transparents i les esplèndides vistes sobre les muntanyes d'Artà i sobre la península de Formentor. Avui hi predominen les activitats de lleure mentre que fins fa cinquanta o seixanta anys els principals usuaris d'aquest lloc eren els pescadors, caçadors, pastors i contrabandistes.

Caçar, pescar o tenir cura dels ramats que pasturaven pels costers de sa Talaia Moreia segurament eren ja les activitats a que es dedivaven els pobladors que s'establiren al caló ara fa gairebé quatre mil anys. Sabem d'aquest antic poblament perquè l'escàs aprofitament històric d'aquesta contrada ha permès que es conservi encara una de les construccions que bastiren sobre el turó que domina l'entorn del caló i del torrent de sa Partió.

Es tracta d'una naveta d'habitació d'uns quinze metres de llargària per sis d'amplària i entrada orientada al nord-est, amb clares filades de pedra  formant els costats majors i amb alguns blocs que arriben al metre de longitud. El mateix turó va proveir els materials de construcció perquè no molt lluny del naviforme s'aprecia una rudimentària pedrera tallada en el marès.

Sabem que als arqueòlegs no tenen especial predilecció per l'excavació de naviformes donada la pobresa dels materials que solen oferir però estaria bé que aquest jaciment fos excavat. Es complementaria així la informació aportada per jaciments no molt llunyans d'aquesta costa com per exemple el dolmen de s'Aigua Dolça o el naviforme de s'Arenalet de Son Colom.

Bé, sempre hi ha excepcions i a Mallorca tenim gent que ha centrat els seus esforços en aquest tipus de monuments com els amics dels closos de Can Gaià.NOTA: es Caló es diu de Betlem en honor a la finca a la qual pertany però sembla que el nom està essent desplaçat per un nom menys genuí, el caló de Ferrutx. Això és al manco el que es desprèn del Gran Germà Google que ho sap tot: caló de Betlem ens dóna 3.530 resultats mentre que caló de Ferrutx ens dóna  6.140 resultats. En tot cas pels coloniers i artanencs seguirà essent simplement es Caló i un dels més bells racons de l'illa.

 

Caló de Betlem

Naveta del caló de Betlem