Les construccions aixecades vora mar amb la finalitat de protegir les embarcacions reben a Mallorca el nom d'alcoves, escars o varadors i les seves diverses variants (escats, avaradors, varaderos...)

A partir del nom dels escars podem conèixer algunes de les seves característiques com per exemple si es troben agrupats (ses Alcoves, escars des Dolç), la seva antigüetat (s'escar Vell) o les seves dimensions (s'escar Gran, s'escar Petit). A vegades els noms inclouen el nom de la finca a la qual pertanyen (sa Casa d'Amunt Nova, Son Beltran, s'Estelella, Son Grauet) o del lloc on es troben (escar de cala en Tugores, escar de s'Arenalet). En la immensa majoria de casos però el nom de la construcció es troba lligat amb el nom del seu propietari. Trobarem així noms com alcova des Senyor (Son Coll, Port des Canonge), alcova des Torrer (torre Nova de s'Evangèlica), alcova d'en Guillem Revell, varadero d'en Ferrà  i en fi una tiringa infinita de malnoms de pescadors.

Entre aquests ens han cridat l'atenció els següents: es Didot (platja des Caragol), en Durais (Cala Sant Vicenç), el Coix (punta de l'Avançada), es Xorrí (cala Blava), en Francina, en Galió, en Giqueta, en Mider, en Jeroni (Sóller), en Maia (Capdepera), en Rafelino (Manacor), es Notari (sa Ràpita), en Tià Beieta, es Pintor, es Faroler (cap de ses Salines), es Metge, el Sen Maria Marquet, el Senyor Joan.

Aquest darrer nom, segurament referit a algun propietari de la finca on es situa, fou recollit per l'Arxiduc Lluís Salvador i designa l'escar situat a la raconada de sa Costera coneguda amb el nom de cala Roja o sa Taleca. Donada la nostra predilecció pels llocs poc freqüentats ens agrada de tant en quan visitar aquesta construcció i comprovar que la seva esvelta volta de marès continua encara resistint els forts temporals de tramuntana.

Escar del Senyor Joan, de cala Roja o de sa Taleca (sa Costera)

Escar del senyor Joan

Escar del senyor Joan