Tossa i tossal són dues de les diverses paraules emprades a Mallorca per fer referència a elevacions orogràfiques. No es pot dir que el seu ús sigui freqüent perquè només coneixem poc més de deu exemples de la primera forma i un sol tossal (*). Això sí en aquest cas es tracta d'una muntanya de campionat perquè fa referència a la tercera elevació de l'illa, de 1.118 metres d'altura: es Tossals Verds.

L'extens massís situat entre el gorg Blau, el torrent d'Almadrà, el torrent des Prat i el clot d'Almadrà també ha donat nom a la finca i a les cases que s'hi localitzen. Vérem aquí com en el segle XIII aquesta finca formava part del districte d'Almallutx. La vinculació es mantenia encara al 1583 perquè pertanyia al mateix propietari, Pere Sureda-Sanglada, i era explotada de manera conjunta amb Cúber i Almallutx, mantenint-s'hi una guarda de 650 ovelles (GEM). L'explotació tradicional de la finca i la transmissió de la propietat entre famílies de nobles foren una constant fins que a l'any 1986 la família Villalonga la vengué al Consell Insular de Mallorca.

La finca de 814 quarterades començà així una nova etapa de gestió pública i dedicació principal a usos recreatius. Les cases que havien estat construïdes al segle XVIII en substitució de les abandonades cases primigènies localitzades a la part alta del comellar des Pou (ses Cases Velles) foren transformades en el refugi de muntanya que avui constitueix el cor de la ruta de la pedra en sec o GR-221.

Fins aquí la primera part del nom d'avui. Com pot fàcilment intuir-se el seu determinant té relació amb la vegetació que cobreix bona part de la muntanya i que la fa destacar respecte dels grisencs roquissars calcaris que formen les muntanyes veïnes, especialment quan és contemplada des del raiguer o del pla.

Però en ocasions, quan coincideixen el sol i la pluja, es Tossals no només són verds sinó que són de tots els colors.

 

(*) A Valldemossa també trobam un lloc anomenat es Tossal però la seva localització a un sementer de la finca de Son Moragues requereix una explicació alternativa.

 

Tossals Verds

es Tossals Verds i de tots els colors