A Mallorca un mac és una pedra petita, sempre que considerem petita una pedra de dos o tres pams de diàmetre. Present també a Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera, és destacable la seva absència de la resta del domini lingüístic català i la manca de documentació antiga, fets posats de relleu pel filòleg Joan Coromines (DECat).

Sinònim de còdol (*), la seva presència toponímica a la nostra illa és escassa. Trobam alguns exemples aïllats com el caló des Macs (Calvià), el camí des Macs (Manacor), s'hortal des Macs (Llucmajor), el Rafalet des Macs (Porreres) o el macolí des Gegant, rocam legendari situat al costat de l'antic camí que puja a Sant Salvador de Felanitx.

La major concentració es produeix a Santanyí, fet que més que una singularitat hem de relacionar amb la recerca duita a terme per Cosme Aguiló durant tants d'anys en els noms de lloc de la seva terra nadiua. Aquí els macs apareixen per designar quatre calons (caló des Macs) i tres rotes (rota des Macs), es distingeixen en funció de la seva coloració (es Macs Blaus i es Macs Vermells) i es presten fins i tot per un ús irònic, ja que es Macolí fa referència en realitat a una gran pedra del litoral de cala Figuera. També els trobam sota una forma col.lectiva en es Maquer de cala s'Almunia.

Un darrer exemple que coneixem també sota una forma col.lectiva, es Macar o sa Macada de sa Torre, designa el codolar mig enterrat pel passeig marítim de la Colònia de Sant Pere, a prop de la torre des Morts.


(*) Els còdols arrodonits per l'acció de la mar també són denominats trucs, boldes i bales, en aquest darrer cas tal vegada degut a la seva semblança amb la munició emprada per l'artilleria medieval.

Macada de sa Torre

Macada de sa Torre (Colònia de Sant Pere)