Un mas és l'equivalent català de la nostra possessió. Les característiques arquitectòniques que el defineixen són segons Carlos García-Delgado el seu caràcter aïllat, la presència d'un mur perimetral de tancament que li dóna un aspecte monolític i la disposició transversal de les crugies respecte de la façana configurant un gran espai central de distribució i dues naus laterals d'habitació. Segons el mateix autor és difícil, quasi impossible, trobar un mas tal i com s'ha desenvolupat i es pot veure a Catalunya.

Potser sigui així com diu i no existeixen autèntics massos a Mallorca però el terme mateix (mas) sí que es present entre els nostres topònims. Derivat de la paraula llatina mansum (manere = habitar)  el trobam aglutinat en els següents exemples.

   -Es Mas Roig s'ha transformat en Son Marroig (Deià) i es Marroig (Fornalutx, Llucmajor).

   -Es Mas Nou s'ha transformat en Mainou (Consell) i Son Mainou (Porreres).

   -Es Mas de Déu s'ha transformat en es Masdéu (Llucmajor) i Son Masdéu (Manacor)

Desconeixem si alguna possessió mallorquina presenta l'estructura d'un mas però sí n'hi ha que exteriorment tenen una forta semblança. O no tenen un aire català les cases costitxeres de Son Vispó ?.

 

Son Vispó (Costitx)