Segons es publicava el passat sis de març en aquest boib Costitx ha estat la darrera incorporació al grup de municipis de Mallorca que disposa d'un catàleg de patrimoni històric aprovat definitivament.

Són ja vint-i-set aquests municipis i calculam que de seguir amb el mateix ritme serà devers l'any 2030 quan es podrà donar per complert el manament de la disposició addicional tercera de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Que aquesta disposició establís un termini de dos anys per a la redacció i aprovació dels catàlegs no pot considerar-se més que una declaració d'intencions per part del legislador, sense cap possibilitat d'imposar-se al formidable obstacle representat per la combinació de l'escàs interès municipal i d'una tramitació burocràtico-administrativa enrevessada fins a l'extrem.

Però deixem els laments i aprofitem la conjuntura per centrar-nos en el nom. Costitx forma part d'una sèrie caracteritzada per la terminació -itx. Segons Coromines no es tractaria d'un sufix sinó de la desinència flexiva de l'ablatiu plural aplicat sobre distintes paraules llatines essent també característic el desplaçament de l'accent cap a la darrera síl.laba.

Així en el cas de Costitx aquesta paraula seria costis (costes), en el cas de Pastoritx seria pastoris (pastures) i en el cas de Vàritx seria vallis (vall).

Els altres integrants que formen la sèrie són Bàlitx, Calderitx, CastellitxFartàritx, Felanitx, Mortitx, Tacàritx, Torràlitx i Tortitx. Podríem afegir el menys conegut Matamaritx però en aquest cas desconeixem la seva antigüetat.

mapa

Municipis que compten amb catàleg de patrimoni històric aprovat definitivament (en verd)