Com succeeix amb les gloses o amb les cançons populars també hi ha un lloc per a l'escatologia en el món de la toponímia. Entre les seves distintes manifestacions és especialment freqüent tot allò que fa referència a les deposicions intestinals.

Així alguns llocs deuen el seu nom a les costums repetitives dels carnívors: és del cas del cagador de ses Genetes. Desconeixem el fonament d'algun nom com la font des Cagarro o des Bugarro, a Esporles, o ses Caguerades (cap de Menorca) però molts altres s'expliquen pel seu sentit metafòric. Penyals fusiformes de forma més o manco cilíndrica reben noms tals com cagarrell d'en Lluquet (Artà), es Cagarrot/es Gegant (Illetes), es Cagarro (Capdepera) o es Cagarrot (port d'Estellencs).

Un altre bloc el formen els noms que inclouen una deposició com a mínim sorprenent. Semblen fer referència a malnoms i designen sobretot llocs costaners però no sempre: escull d'en Caga-alatxes, na Caga-aloves, na Caga-aixades.

Afegirem que en el mapa Despuig apareix com a torrent de Caga Bou el que avui anomenam torrent des Rentadors o torrent de Son Real, a la partió entra Petra i Ariany. En aquest cas però no podem afirmar que ens trobem davant una vertadera escatologia.

 

es Cagarró

es Cagarro (Capdepera)

Cagarrel d'en Lluquet

Cagarrell d'en Lluquet (Artà)