Es podria dir que el mal assoleix el seu major protagonisme en els mitjans de comunicació, sempre disposats a donar tota casta de detalls relatius a robatoris, assessinats, catàstrofes i desgràcies diverses, sabedors de l'augment d'audiència que aquests fets comporten. Així no és estrany arribar cada dia de la ma dels informatius a la conclusió de què el món està fatal.

En la toponímia el mal té una presència molt més discreta i quasi sempre circunscrita a l'aparició d'alguna dificultat en el terreny. Aquesta pot ser del tipus d'un accés complicat a la mar (es Mal Entrador, es Mal Entrar Gran), algun obstacle que s'interposa en el camí (es Mal Pas, Regueró de sa Passa Mala), un terreny especialment difícil per transitar-hi segurament perquè es troba molt erosionat (Mal Torrent de Maçana, es Mal Lloc, sa Costa Mala, sa Mala Costa, ses Males Roques, sa Roca Mala, l'Esquena Mala) o alguna característica negativa com pot ser un lloc poc productiu o la presència d'aigües estancades (ses Males Cases, ses Males Pesqueres, font de Malany, pedra des Mal Temps).

Hi ha també alguns noms desconcertants com el comellar des Mal Cuinat, sa cova Mala o sa Mala Fetge però sens dubte el premi a l'extravagància el se'n du es Mal Volant (*). Amb aquest nom es designa un sector de terreny situat entre la font de Son Barba i el pou de Son Ribot (Manacor) on les ovelles emmalaltien fins a la mort quan hi pasturaven. Tan greu fou el problema que va ser necessària la construcció d'un tancat per evitar que els animals hi entrassin i plegassin aquell estrany mal.

(*) M'ho contà Antoni Pasqual Andreu, amic i autèntica enciclopèdia per a tot allò relacionat amb l'agre manacorí.

 

es Mal Volant

Sementers de Son Ribot on es localitza el lloc conegut com es Mal Volant