Com en tantes altres ocasions la primera referència que coneixem del nom de ses Covetes és la que fou aportada per Joan Baptista Binimelis en la seva Història de Mallorca (1595). Així ho descriví el metge i historiador:

"La cala que diuen Gavina està just després del carregador de la Sal, lloc molt descobert i està la dita cala a la travessia del ponent, és tot arenal, enmig del qual està el cap de les Covetes a 1000 passes. Jo recordo que en aquest mateix lloc l'any 1581 prengueren els corsaris a mig dia el guarda que estava pescant, que es deia Abraham".

El nom fa referència a les petites coves excavades en el marès que hi havia al cap que separa els arenals des Trenc i de sa Ràpita i també apareix en el mapa del cardenal Despuig (1784) i a les notes del pintor i naturalista Cristòfol Vilella (1790) recollides per Francesc Talladas en la seva Historia de la villa de Campos (1815). Segons aquestes notes Vilella realitzà algunes troballes a una cova identificada com a funerària que es situava a sis passes de la barraca de la guàrdia secreta de ses Covetes, a la possessió de Torre Marina. Ossos i cendra, objectes de coure i de ferro, collars i una medalleta de plata foren exhumats i enviats diligentment al Gabinete de Historia Natural de Madrid.

Però això són referències històriques pels amants de les curiositats. A l'actualitat el nom de ses Covetes es lliga sobretot a una de les victòries més contundents del moviment ecologista mallorquí, l'esbucament dels seixanta-vuit apartaments il.legals que havien estat construïts al 1994.

ses Covetes (2006)

ses Covetes (2006)

ses Covetes (2014)

ses Covetes (2014). Trobau 68 diferències amb la foto anterior