Avui ferem una prova. Introduïrem al Google una etimologia equivocada per saber quines planes web han transmès l'error. La frase en qüestió és la següent i fa referència al nom d'una torre de defensa que estava situada al turó que domina cala Rajada.

"S'anomena torre Cega perquè des d'ella no es podia veure cap altre torre de defensa"

La recerca al Google retorna el següent llistat de webs equivocades.  Podem veure com lla llista inclou webs institucionals, turístiques i la pròpia web de la Fundació March. Apareix també una memòria que correspon a un treball final del màster gestió cultural especialitat en turisme cultural organitzat per les universitats Oberta de Catalunya, de les Illes Balears i de Girona, curs 2011-2012.

-http://www.fundacionbmarch.es/page1.php?q=31

-http://www.ajcapdepera.net/municipi/llocs

-http://menjarimes.blogspot.com.es/2006/07/rutes-per-capdepera.html

-http://www.capdeperavirtual.com/notelopierdas.html

-http://www.baleareslive.com/info_lugar.php?p=cala-ratjada-mallorca&id=372&l=es

-http://www.abc.es/20100809/cultura-arte/esplendor-torre-cega-20100809.html

-http://www.bellaplaya.com/es/cala-ratjada-mallorca/lugares-de-interes%20.html

-http://blog.darioalvarez.net/tag/esplendor/

-http://www.lahornacina.com/dossiermallorca.htm

-http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/16422/6/cvallespirTFM0712mem%C3%B2ria.pdf

 

I perquè esteim segurs de què es tracta d'un error ? Perquè hem visitat el lloc on estava l'antiga torre avui substituïda per un palau bastit pel financer Joan March l'any 1916. Així hem pogut comprovat com des de la terrassa (*) que rodeja la casa es dominen un bon grapat de talaies i fortificacions: la talaia de Son Jaumell, de la qual només en resta un munt de pedres, la talaia Vella i la restaurada talaia Nova des Cap Vermell, la bombardejada torre Esbucada, el castell de Capdepera...

Podem afirmar per tant que és falsa l'habitual etimologia emprada per explicar el nom i que l'error sembla originar-se a l'obra Fortificaciones costeras de Mallorca (1986) de Juan González de Chaves Alemany en la qual s'afirma que:

"El nombre de Cega se debe a que desde la misma no se veía ninguna otra. Tenía por cometido defender la entrada de cala Ratjada"

Per conèixer l'autèntica explicació del nom podem recórrer al DCVB on trobam la següent accepció de la paraula cec, cega: Mancat o escàs d'obertures.

Ja ho tenim doncs, la torre es deia cega perquè no tenia obertures, ni portes ni finestres. Ens confirma aquest extrem la descripció feta per l'Arxiduc Lluís Salvador:

"La torre Cega és un quadrat massís d'obra i té una terrassa superior. Els cantons i la part superior de la torre són de marès; la resta de morter. Rodegen la construcció gruixats murs revestits d'aquell material formant un rectangle allargat i en alguns punts es troba en runes, entre els que segons els pagesos s'hi localitzen nombrosos ossos; en front a ell hi ha una petita clotada a mode de safareig per a la recollida de les aigües".

D'altra banda una descripció de 1808 continguda a la citada obra de Juan González de Chaves ens permet conèixer les mides del bloc massís: nou metres de llarg, per sis metres d'ample, per quatre metres d'altura. Es puntualitza que no té porta i per això és precís pujar-hi per una escala de fusta o de corda...

Sembla que la torre fou construïda al segle XVI segons un document datat al setembre de 1577 aportat per l'historiador Antoni Gili i Ferrer. En aquest document s'ordenava que s'acabassin les obres de la torre Cega que estava començada a la punta de cala Rajada. No sabem si les obres es finalitzaren perquè poc després (1595) Joan Binimelis es referia a ella com:

"una torre de guarda que avui està del tot arruïnada, sense tenir utilitat ni servir en cosa, a la qual avui encara anomenen la torre Cega".

Conclusió d'aquesta història: en lloc de copiar el que diuen altres com a simples papagais és millor aturar-se un moment i reflexionar una mica sobre el que anam a escriure.

(*) Precisament en aquesta terrassa el guia encarregat de conduir les visites fa referència a l'etimologia del nom del palau. Davant l'aclaparadora evidència que se veuen les talaies veïnes es refugia en el fet de que no es veu la talaia que es troba al cap Vermell. La realitat és que es veu encara que amb dificultat pel simple fet de què la tapen els pins dels jardins.

 

Palau March (sa Torre Cega)

Talaia de Son Jaumell des de la torre Cega

Talaia Nova des cap Vermell des de la torre Cega