El sufix -ar ens informa que ens trobam davant un nom col.lectiu i la rel del mot ens porta a pensar en les moles emprades en la mòlta de llegums i cereals. Podríem traduir es Molar com a "lloc de les moles" o afinant un poc més un "lloc d'on s'extreuen les moles".

La  relació fou confirmada a l'estiu de 1957 quan Andreu Muntaner Darder i Josep Sacarès Mulet descobriren que el lloc conegut com es Molar situat a la punta de sa Dent, a prop de cala Pi, era un lloc d'extracció de pedres de molí que havia estat explotat durant segles. Des de l'època romana deixaren publicat en aquest article.

Mascaró Pasarius comptà fins a 800 marques d'extracció mentre que Xim Sánchez Navarro ha estimat que el jaciment, de 1.600 m2 de superfície i 2.000 m3 de volum forní entre 6.000 i 10.000 moles, amb diàmetres que oscilen entre 45 i 190 cm, situant-se la mola típica en 55 cm. El mateix autor ha analitzat altres molars coneguts a les Balears (47 a Menorca i 18 a Mallorca) i exposa els resultats a l'Atles de les moleres d'Europa que es pot consultar aquí.

En base a les seves dades es pot confirmar que es Molar que trobam a la torre Picada (Sóller) també deu el seu nom a l'extracció de moles. En canvi no  han estat detectats en altres llocs on ens condueixen els topònims. Així el cardenal Despuig ja situà en el seu mapa (1785) un Molar al litoral de Manacor, entre cala Varques i s'Estany d'en Mas. A l'actualitat al sector costaner de na Dent permaneixen vius els noms es Molar Gran, es Molar Petit i es Frontó des Molar.

Per la seva banda l'Arxiduc esmentà la punta des Molar, a prop de la torre del cap de cala Figuera. En ambdos casos es localitzen pedreres de marès que potser hagin fet desaparèixer molars més antics.

Altres topònims també criden la nostra atenció. Potser hauríem de pegar una ullada al moll del Patronet, al far de Formentor, allà on els mapes indiquen les Moles.


NOTA: a l'Atles es documenten jaciments de pedra foguera que forniren moles a ses Covetes, sa Regata (punta de n'Amer), calonet del Rei (Portocolom), caló de sa Torre (Portopetro), cala Beltran, torre de cala Pi i punta de sa Dent (Llucmajor), cau de s'Arena (Sant Elm), cala Mesquida (Capdepera), na Brotada (cala Matzoc) i a diversos indrets de Deià,  Pollença (cala Figuera i cala  Sant Vicenç) i Felanitx (Son Mesquida, Son Soler des Lledoner, Son Mallol).

Però segur que n'hi ha més a l'espera de que algú es fixi amb ells.

es Molar (punta de sa Dent, Llucmajor)

es Molar