Un forrellat és "una barreta de ferro que va subjectada a una porta o finestra per dues argolles i que, fent-se lliscar mitjançant un agafador que hi va adherit, es fica per un dels seus extrems en una argolla o forat que hi ha en el bastiment o a l'altra fulla, i tanca així en fort la porta o finestra" (DCVB).

A Mallorca són quatre els llocs que coneixem sota aquest apel.latiu:

-Es Forrellats, a Manacor. El pont que permet al camí de sa Vall salvar el torrent de Manacor passat Bendrís rep el nom de pont des Forrellats.

-En Forrellat (en Forreat) a Artà, és el nom d'una elevació que s'aixeca fins als 376 metres d'altura entre les possessions Son Sureda i Son Fortesa.

-El pas des Forrellat, a Escorca. Mascaró Pasarius situà en el seu Mapa General aquest pas a la zona del torrent d'Almadrà, aigües amunt del gorg de na Maria.

-Es Forrellat a la comuna de Bunyola designa un sector situat entre la cisterneta d'en Gil i el camí Pla. També trobam en aquesta zona l'anomenat cocó Forrellat, indret força freqüentat pels caçadors on a més del cocó hi trobam una abeurada.

L'explicació dels noms, especialment d'aquells situats a les muntanyes, no resulta evident. Tal vegada el cocó Forrellat feia referència a un cocó tancat amb porta provista de forrellat ? Sembla poc versemblant i encara més una vegada visitat el lloc.

Trobam una possible explicació (*) en l'ús metafòric del nom. En concret els forrellats farien referència a les barbacanes de desenvolupament horitzontal que trobam a la part superior d'algunes balmes. Segons aquesta hipòtesi els forrellats vendrien a ser com a frares o cavalls bernats disposats horitzontalment.

No podem assegurar que sigui així, però sí podem dir que un accident geogràfic d'aquest tipus és el relleu més destacable entre les boscoses panoràmiques que es destrien des del comellar on es situa el cocó Forrellat.

(*) Hipòtesi formulada per Mateu Morro i Marcè, a qui n'agraïm la comunicació personal.

 

Forrellat

Forrellat

Cocó Forrellat

Cocó Forrellat

Relleu

Forma de relleu que presideix es Forrellat bunyolí, possible origen metafòric del nom ?