Mallorca no deixa mai de sorprendre'ns i així encara podem redescobrir un monument que creiem desaparegut per a sempre.

Coneixíem la torre de Sant Francesc del port d'Andratx gràcies al dibuix inclòs per l'Arxiduc en el seu Die Balearen. En aquells temps el port no era més que un grupet de cases sorgides a l'entorn d'una sèrie de fàbriques de sabó. Just com ara.

L'element més destacable del conjunt era la torre, descrita com a "de set vares d'alt, dividida en dues mitats per un ràfec que separa la base reforçada per un talús i amb una escala exterior que du a una petita porta amb arc i la part superior provista de  nombroses espitlleres. Al seu costat es troba la gran saboneria de Gabriel Valent". Pel mateix Arxiduc sabem que la torre tenia volta i terrassa i que era coneguda també amb els noms de castell del Port i torre de ses Alcoves, en referència als escars situats a les inmediacions. Segons González de Chaves la torre fou subhastada al 1889 per un preu de 758 pessetes.

Idò aquest monument que créiem que havia desaparegut es manté al seu emplaçament. La primera línia d'edificis n'impedeix la visió des de la banda de la mar però basta dirigir-se al carrer Rodríguez Acosta número 9 per contemplar l'antiga fortificació, perfectament reconeixible malgrat la seva transformació en habitatges en un procés similar al que es produí a les torres del Temple.

Hem sabut de l'existència de la torre pel recent llibre Defensa costanera a Mallorca: El Port d'Andratx als segles XIV-XIX de l'investigador Ángel Aparicio i Pasqual gràcies al qual sabem que fou construïda al 1739 per iniciativa dels pescadors del Port i que també és coneguda amb els noms de torre des Pescadorstorre des Saboner.

Coneguda la seva existència ens demanam: està protegit aquest monument ? La resposta és afirmativa perquè fou inclòs al Catàleg de Béns Immobles del municipi d'Andratx. El catàleg otorga a la torre (AM 176) un grau de protecció integral i estableix com a directriu la recuperació de la traça antiga.

Això està bé però donades les seves característiques consideram que la torre de Sant Francesc hauria de ser declarada Bé d'Interès Cultural per part del Consell de Mallorca. S'esmenaria així l'errada històrica que va suposar la seva estranya absència del llistat de monuments protegits pel Decret de 22 d'abril de 1949, sobre protecció dels castells espanyols i que amb seguretat és un dels motius del gran desconeixement que encara arrossegam.

I ja que hi som també demanaríem la rehabilitació de la torre i la recuperació de la traça original en la mesura del possible.

Per què no ?

 

Torre de Sant Francesc

Torre de Sant Francesc (port d'Andratx). Die Balearen 1887

Vista actual

Vista actual de la zona

Torre de Sant Francesc

Torre de Sant Francesc, castell del Port, torre des Pescadors, torre de ses Alcoves o torre des Saboner